Příprava a realizace reformy zdravotnictví je v plném proudu

Vytvořeno: 6. 1. 2011 Poslední aktualizace: 6. 1. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR intenzivně pracuje na komplexní reformě českého zdravotnictví, která přinese především racionalizaci a modernizaci celého systému a rovněž větší ohodnocení všech pracovníků ve zdravotnictví. Ministerstvo plánuje dokončit jednotlivé reformní kroky tak, aby nejpozději do konce roku 2012 všechny zásadní změny ve zdravotnictví plně fungovaly a přinášely potřebný efekt.
 

Již nyní má ministerstvo zdravotnictví připraveno několik reformních kroků. Především se jedná o novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která aktuálně prochází připomínkovým řízením. Tato novela zrychlí vstup generických léků na trh a zrychlí správní řízení o cenách a úhradách léčivých přípravků. Dále stanoví pravidla fúzí zdravotních pojišťoven a umožní změny regulačních poplatků. V platnost již vstoupila novelizovaná vyhláška o specializačním vzdělávání lékařů, která akceptovala požadavky lékařů i odborné veřejnosti. Do legislativního procesu je připravena malá novela zákona o vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků.
 
Mezi klíčové kroky patří definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů, definování správného postupu při poskytování péče, kontrola vstupu nových technologií a úprava pravomocí a povinností zdravotních pojišťoven,“ uvedl Leoš Heger, ministr zdravotnictví a doplnil: „Všechny připravované změny přinesou přiblížení standardům obvyklým v EU. Zároveň přispějí k zamezení plýtvání finančními prostředky a jejich nasměrování především do kvality péče o pacienty a ohodnocení všech zaměstnanců ve zdravotnictví.“
 
Další reformní kroky Ministerstvo zdravotnictví ČR v současné době připravuje. Jedná se především o změnu principu přerozdělování pojistného s ohledem na počty pojištěnců s vytipovanými nákladnými chronickými diagnózami a spravedlivější rozdělení finančních prostředků. Připravuje se nový zákon o zdravotních službách, který stanoví jednotné podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele a především zlepší postavení pacientů. Na tento předpis navazuje zákon o specifických zdravotních službách, který například vymezí podmínky pro provádění ověřování nezavedených metod, a zákon o zdravotnické záchranné službě. Všechny tyto zákony by měly být v polovině června odeslány Legislativní radě vlády. Stejně tak malá novela Vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, jež přinese změny v systému financování a rozsahu činnosti akreditačních komisí.
 
Na zákony o službách budou navazovat zásadní novely zákonů o veřejném zdravotním pojištění a jednotná zákonná úprava pro zdravotní pojišťovny.
 
V průběhu roku 2011 budou postupně probíhat také přípravy velké novely zákona o vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a dále zákona o vzdělávání nelékařských zdravotních povolání tak, aby zákony mohly v roce 2012 projít standardním legislativním procesem.
 
„Pokud vše půjde podle plánů, podaří se ministerstvu zdravotnictví poprvé připravit i kompletně implementovat reformu českého zdravotnictví. Věřím, že tak bude k plné spokojenosti nejen pacientů, ale také lékařů, na které čeká racionalizovaný a moderní zdravotní systém,“ dodává Leoš Heger.
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy

Typ souboru: doc
TZ-6.1.2011.doc (151,50 KB)
Typ souboru: pdf
Reforma_2011.pdf (108,16 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?