Přímo řízené organizace hospodaří i přes růst platů lékařů v černých číslech, přispěla k tomu protikorupční opatření ministerstva

Vytvořeno: 3. 11. 2011 Poslední aktualizace: 3. 11. 2011

Ministerstvu zdravotnictví ČR se daří díky přijatým opatřením nejen v rámci protikorupční strategie významně snižovat náklady a zvyšovat efektivitu při zadávání veřejných zakázek v přímo řízených organizacích. Nyní se připravují další opatření s cílem dosažení dalších úspor. Jedná se například o další posílení instituce elektronických aukcí, snižování tzv. materiálových nákladů či realizace centrálních nákupů, které jsou již nyní využívány v pilotním projektu nákupu silové elektřiny. Díky intenzivní spolupráci ministerstva zdravotnictví a všech přímo řízených nemocnic se tak daří kontinuálně zvyšovat tlak na dodavatele a průběžně zvyšovat efektivitu.

 
Důsledné využívání nástrojů pro snižování nákupních cen – zejména elektronických aukcí, tlaku na cenu při zadávání výběrových řízení a maximálního sdílení informací mezi jednotlivými zadavateli – přineslo udržení pozitivního výsledku hospodaření přímo řízených organizací. „Podařilo se nám přes negativní dopad jednorázového navýšení platů lékařů udržet hospodaření fakultních nemocnic v černých číslech. Pomohly k tomu významné úspory v nákladech v řádech desítek procent, které by nebyly možné bez větší transparentnosti výběrových řízení a maximálního tlaku na nabízené ceny,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Dodržování nových pravidel pro realizace veřejných zakázek v přímo řízených organizacích ministerstvo zdravotnictví průběžně kontroluje a je aplikována důsledná kontrola dosahovaných výsledků zadávacích řízení z pohledu jejich efektivity a hospodárnosti, a to jak na úrovni managementů jednotlivých nemocnic, tak i na úrovni Ministerstva zdravotnictví ČR. V současné době se navíc realizuje projekt „Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky, speciálního zdravotnického materiálu a léků“, který bude účinným nástrojem pro sledování efektivity nákupních procesů. Fungovat začne již v příštím roce. „Mezi další plánovaná opatření patří například rozšiřování použití instituce elektronických aukcí, tlak na další snížení „materiálových“ nákladů, realizace tzv. „centrálních nákupů“ s cílem dosáhnout objemových slev či kultivace kontrolních mechanismů,“ dodává ministr Heger.
 
Reálně dosažené finanční úspory jsou patrné na příkladu tří fakultních nemocnic. Díky institutu elektronických aukcí ušetřila Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na nákupu potravin, materiálně-technického zásobování, léků
a spotřebního materiálu 30,8 milionů korun, úspory dosažené prostřednictvím jednání o cenách dosáhly 45 milionů korun. Celkové úspory v letošním roce činí 77,3 milionů korun. Dosažené úspory v nákupech komodit ve Fakultní nemocnici Ostrava dosáhly v roce 2011 celkem 182,3 milionů korun. Také Fakultní nemocnice Plzeň ušetřila náklady například až 44 % v případě nákupu stentů a balonkových katétrů a u nákupu antiinfektiv přes 30 %.
 
Ministerstvo zdravotnictví připravilo kromě dalších změn zefektivňujících hospodaření přímo řízených nemocnic návrh novely zákona o regulaci reklamy. Ta rozšiřuje regulaci reklamy humánních léčivých přípravků na průzkumy trhu i neintervenční poregistrační studie. Dále zakazuje soutěže, loterie nebo „hry“, kterými lze ovlivnit předepisování či výdej léků. Lékař nesmí zaměnit lék pacientovi a farmaceut nesmí doporučit pacientovi lék, pokud by tak činil
v důsledku reklamního lobbingu. „Novela také výrazně omezuje sponzoring kongresové turistiky. Pokud nebudou tyto podmínky dodržovány, chystají se v novele řádově zvýšené sankce,“ uvedl Martin Plíšek, náměstek pro pro legislativu a právo.
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz
 
 
 
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?