Preventivní testy na covid-19 zůstanou zdarma pro všechny pojištěnce, vláda také prodloužila výjimku z placení DPH u respirátorů

Vytvořeno: 23. 8. 2021 Poslední aktualizace: 23. 8. 2021

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 23. srpna 2021 rozhodla o zachování testů na covid-19 zdarma pro všechny pojištěnce. Až do 31. října se prodlužuje výjimka z placení DPH u respirátorů. Kabinet dále umožnil převod dalších prostředků do oblastí postižených přírodní pohromou a schválil návrh zákona, který by měl zavést mistrovské zkoušky pro řemeslníky.

Vláda na dnešním jednání rozhodla o tom, že preventivní testy na onemocnění covid-19 budou i nadále hrazeny ze zdravotního pojištění. Všichni pojištění tak stále budou mít k dispozici jeden antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně. Vláda zrušila mimořádná opatření, podle kterých měly být testy od 1. září zdarma pouze pro osoby mladší 18 let, ty s nedokončeným očkováním a osoby, které se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů.

Kabinet schválil také návrh na prodloužení stávající výjimky z placení DPH u respirátorů. Dosavadní pardon ministryně financí měl skončit k 31. srpnu. Vláda ovšem pověřila místopředsedkyni vlády, aby vydala nové rozhodnutí, kterým ho prodlouží až do 31. října 2021.

Od 1. ledna 2022 by mělo dojít k zavedení mistrovské zkoušky. Ta bude sloužit k ověření toho, že řemeslníci vykonávají odbornou činnost na nejvyšší úrovni. Zkouška naváže na přerušenou tradici mistrů řemesel. Vznik mistrovské zkoušky povede ke zvýšení ochrany veřejných i privátních spotřebitelů. O zkoušku mohou žádat absolventi počátečního vzdělání po pětileté praxi v oboru. Po úspěšném absolvování obdrží uchazeči Mistrovský list. Držitelé listu získají oprávnění používat označení mistr. Během prvních pěti let se očekávají až 2 000 uchazečů ročně. Rozdat by se pak mohlo asi 1 600 mistrovských listů každý rok.

Celkem 1 miliarda korun zamíří do Jihomoravského a Ústeckého kraje jako kompenzace pro oblasti postižené přírodní pohromou. Peníze jsou určené na financování škod v rostlinné a živočišné výrobě v potravinářství. Finance do postižených oblastí uvolní kabinet z vládní rozpočtové rezervy.

Vláda souhlasila s realizací třetí fáze programu na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v lesích. Důvodem pro spuštění další fáze je nízká cena jehličnatého dříví z nahodilých těžeb. Ze státního rozpočtu půjde částka ve výši 2 miliardy korun. Další prostředky přijdou z peněž Evropské unie a kapitoly Ministerstva zemědělství. Celkem se tak vyčlenilo více než 12 miliard korun.

Vláda schválila Zprávu o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU za rok 2020 a první polovinu roku 2021. Odsouhlasila postup v rámci organizačního zajištění předsednictví včetně posílení personálních kapacit. Rozhodla také o zvýšení rozpočtu v souvislosti s předsednictvím České republiky Radě Evropské unie. Navýšení rozpočtu bude ve výši 200 milionů korun. Celkem tak na organizaci předsednictví stát poskytne 1,4 miliardy korun. Více na našich stránkách.

Vláda schválila i věcný záměr zákona, který umožní transformaci Ředitelství silnic a dálnic na státní podnik. Nově by ŘSD měla nahradit Správa dálnic a silnic. Cílem je zrychlení přípravy, výstavby a modernizace dopravní infrastruktury a zvýšení efektivity její správy, provozu a údržby. Přeměna má pomoci také k získání a udržení kvalifikovaných odborníků a tím k posílení konkurenceschopnosti. Toto povede k omezení outsourcingu a podnik bude moci zajišťovat odborné činnosti především za využití vlastních zaměstnanců. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

I další bod se týkal oblasti dopravy. Konkrétně se jedná o úpravu pracovní doby a odpočinku strojvedoucích. Od 1. ledna 2022 dojde k prodloužení minimální doby odpočinku mezi směnami ze šesti na sedm hodin, garantováno pak bude alespoň šest hodin na lůžku. Strojvedoucím se rovněž nově může prodloužit směna pouze o dobu, kdy vykonávají plánovanou režijní jízdu na konci směny, a to maximálně na 15 hodin. Změna se dotkne i tzv. dělení směn. Omezuje se maximální čas během dne, kdy lze rozdělit směnu do více částí. I zde je maximem 15 hodin. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila i dotační titul, určený na dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Pro rok 2021 je vyčleněno celkem 62 milionů korun. Částka se za každé obsazené lůžko zvýší o 13 200 korun. Nově tak zařízení za obsazené lůžko obdrží 36 000 korun. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Poskytnutí 65 milionů korun Českému tenisovému svazu z vládní rozpočtové rezervy dnes schválili ministři. Finance svaz využije k organizaci mistrovství světa družstev žen v tenise, bývalý Fed Cup, které by se mělo konat v Praze.

Úřad vlády ČR


Jste spokojeni s obsahem této stránky?