Přes diskuse o penězích nevidíte pacienta, vytkl ministr ČLK

Vytvořeno: 22. 9. 2016 Poslední aktualizace: 22. 9. 2016

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček dnes vystoupil jako host na mimořádném sjezdu České lékařské komory, který se konal v pražském hotelu Clarion. Jeho vystoupení bylo přímočaré a místy i kritické.

 „Jsem nejen ministr, ale především lékař a svou účast na vašem sjezdu vnímám tak, že jsem mezi svými, a proto budu mluvit otevřeně,“ zahájil svoje vystoupení Svatopluk Němeček. Přítomným zástupcům obce lékařské hned na úvod vytkl, že dělají chybu, když eskalují napětí dalšími a dalšími požadavky a vytvářejí místy hrubý nátlak těsně před krajskými volbami. „Všichni přitom víte, že vaše požadavky by se daly splnit jen na úkor jiných skupin lékařů nebo za cenu destabilizace systému veřejného zdravotního pojištění. To opravdu chceme? A čeho tím dosáhneme?,“ kladl přítomným řečnické otázky ministr Němeček. „Většinou se bavíme o penězích. O tom, že navýšení, které proběhlo, není dostatečné, a když se rychle nepřidá, hrozí katastrofa. Málokdy se bavíme o pacientovi. Co změny přinesou pacientovi? Co udělat pro funkčnější systém? O tom se bohužel moc nebavíme,“ vytkl ministr lékařům.

Svatopluk Němeček připomněl, že přes neustálou mediální kritiku je situace ve zdravotnictví mnohem lepší, než jaký obraz kritici vytvářejí. „V historii České republiky tady nebyla vláda, která by toho udělala pro zdravotnictví tolik jako tato vláda v čele s ČSSD,“ uvedl Němeček a připomněl, v jakém stavu resort před téměř třemi lety přebíral: „Několik let stát vůbec nezvyšoval platby za své pojištěnce, ze zdravotnictví byly přitom odsáty peníze do státního rozpočtu prostřednictvím zvýšení DPH na léky i zdravotnický materiál. Zdědili jsme nevyhovující a nepříliš přátelský systém postgraduálního vzdělávání lékařů a zmrzačený systém vzdělávání zdravotních sester, po mnoho let nikdo neřešil nespravedlivý a nefunkční systém úhrad nemocnic, který byl zcela mimo kontrolu Ministerstva zdravotnictví. Před krachem byla velká část českých lázní a trvale podfinancovány byly i naše lékařské fakulty, důsledkem čehož je dnes výrazný nedostatek českých absolventů,“ popisoval stav ministr Němeček.

Ve svém vystoupení ministr zdravotnictví znovu lékařům připomněl nejzásadnější kroky, které současný kabinet premiéra Sobotky prosadil. „Obrátili jsme trend a zoufale podfinancované zdravotnictví dostalo živou vodu nejen v podobě zvýšených investic do nemocnic; každoročně dochází k navyšování plateb za státní pojištěnce, a to celkem o 20 %, předložili a schválili jsme zákon, který zjednoduší vzdělávání lékařů, připravili jsme zákon, který bude reformovat vzdělávání sester, příjmy zdravotníků vzrostou během tří let o více než 30 %, jednáme s děkany a ministerstvem školství o zvýšení počtu absolventů lékařských fakult,“ vypočítával Svatopluk Němeček klíčové změny, které zdravotnictví zažilo v posledních dvou letech. Ministr zároveň řekl, že vnímá i administrativní náročnost lékařské profese a připomněl, že to byl jeho resort, který poprvé rozjel komplexní sběr a analýzu dat a připravuje systém elektronického zdravotnictví. „Připravili jsme strategický plán rozvoje zdravotnictví. Počítá s vámi, vašimi myšlenkami, schopnostmi i znalostmi. Jsem otevřen diskusi,“ vyzval ministr zástupce ČLK.

Ministr Němeček na závěr požádal Českou lékařskou komoru, aby zvýšila odbornou iniciativu a více se podílela na změnách v oboru. Zároveň varoval před neustálými požadavky různých lékařských organizací a skupin, které začíná laická veřejnost vnímat velmi negativně. „Použiji takový bonmot: Tak dlouho se bezdůvodně křičí ‚hoří‛, že až jednou opravdu hořet začne, tak už nikdo s vodou nepřiběhne. Nepřepínejte trpělivost lidí, z nichž velká část musí ve svých oborech řešit mnohem horší situace, než jaké řešíte vy,“ uzavřel své vystoupení ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?