Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Přepis tiskové konference dne 4. 4. 2023

Vytvořeno: 4. 4. 2023 Poslední aktualizace: 12. 7. 2023

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Krásný den, dámy a pánové. Česká kardiologie je opravdu špička nejen evropské, já bych si troufl říct světové kardiologie tam, kam se mým předchůdcům a kardiologické společnosti podařilo posunout akutní péči o pacienty. To znamená o pacienty s infarktem a všechno, co se týká akutní medicíny v kardiologii, je opravdu obdivuhodné. Síť center a péče je na špičkové úrovni. Ale my nesmíme ustrnout a proto si nesmírně vážím toho, že výbor kardiologické společnosti přišel s tímto nápadem. Já jsem se rozhodl, že výbory společnosti budu zvát na ministerstvo. Když ta schůze proběhne na ministerstvu, aby se mohly seznámit s jednotlivými vedoucími a pobavili jsme se o odborných problémech. Pobavili jsme se o tom, kam by naše ministerstvo mělo posunout své snažení a pomoc. A pan profesor Linhart, předseda České kardiologické společnosti přišel s návrhem udělat novou vizi, nový plán, novou strategii. Já ten návrh nesmírně vítám a jsem nesmírně rád, že tady pan profesor Linhart a pan profesor Vrablík, který má na starosti prevenci v kardiologii a je to expert pro prevenci v kardiologii, oba dva jsou. Oni vám pak k tomu řeknou odborné věci. Já bych rád, aby tyto plány, strategické materiály, které se týkají nejenom oborů a nejen ministerstva, ale týkají se všech občanů České republiky, aby tyto materiály schvalovala vláda, aby to byly opravdu materiály vládní, které budou mít širokou podporu nejen ministrů, ale všech poslanců bez ohledu na to, z jaké jsou politické strany. Protože zdraví není pravicové levicové, zdraví je jen jedno a péče o pacienty není pravicová, nebo levicová, ale péče je jenom dobrá, nebo špatná. Tento návrh je vynikající, má moji absolutní podporu a bude mít absolutní podporu vlády České republiky.

Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti ČLS JEP
Vážený pane ministře, dámy a pánové. Já si velice vážím toho, že se tady scházíme na půdě ministerstva zdravotnictví při prezentaci tvorby Národního kardiovaskulárního plánu. Chtěl bych jenom připomenout, že pořád přes 40 % Čechů umírá na kardiovaskulární choroby, že patříme k zemím s velmi vysokou incidencí kardiovaskulárních chorob. A bohužel se tím neřadíme tam, kam bychom chtěli být, to znamená mezi vyspělými západními zeměmi, tam máme ještě velice daleko. V roce 2013, jak už tady zaznělo od pana ministra, byl vytvořen první národní plán, na základě kterého vznikla síť kardiovaskulárních center, která poskytují nepřetržitou péči o naše pacienty. Podařila se nám spousta věcí, a pravděpodobně lze s nadsázkou celkem bez obav říct, že nejlepším místem, kde dostat infarkt, je Česká republika. To ale neznamená, že můžeme složit ruce a nic dál nedělat. My víme, že jsou tady rezervy a proto vzniká Národní kardiovaskulární plán, který by měl zapojit řadu odborných společností, které mají co mluvit do prevence, do péče. Do komorbidity, které nás strašně zatěžují, jako je cukrovka, jako je obezita, vysoký krevní tlak. Ale chceme zapojit samozřejmě i vládu a ministerstva, protože víme, že je potřeba se zaměřit na vzdělávání. Na to, aby hygiena a kardiovaskulární prevence se staly součástí obecného vzdělávání. Chceme zapojit i řadu dalších organizací, jako jsou pacientská sdružení. A celé té problematice vévodí samozřejmě kardiovaskulární prevence, dostupnost zdravotní péče, víme, že není homogenní napříč Českou republikou, že máme velké rezervy. Chceme ale také zlepšit specializovaná centra, která se budou starat o vzácnější onemocnění, tak aby pacienti nebloudili a nečekali na správnou diagnózu a terapii. A samozřejmě poslední kapitolou je věda. Kardiologie udělala obrovský krok za posledních 15 let. Patříme k velmi dobře publikujícím společnostem, v oblasti vědy se docílilo opravdu mnohé, ale pořád tady máme co zlepšovat. Takže já bych chtěl moc poděkovat panu ministrovi za podpory tohoto Národního kardiovaskulárního plánu. Věřím, že se nad ním budeme setkávat, nad jednotlivými kapitolami do budoucna, protože samozřejmě těch témat, která jsou velice důležitá a nosná, je tady celá řada. Jedním z nich je kardiovaskulární prevence. Já bych poprosil pana profesora Vrablíka, který je předsedou České asociace preventivní kardiologie v rámci České kardiologické společnosti, aby nám řekl pár slov na téma kardiovaskulární prevence. Děkuji.

Michal Vrablík, předseda České asociace preventivní kardiologie
Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové i ode mě. Možná to vypadá, že tady vyzdvihujeme jen jednu oblast, příliš mnoho kardiovaskulární prevenci. Ale já jsme rád, že ten velmi komplexní projekt, konstrukce Národního kardiovaskulárního plánu má i silný preventivní aspekt, protože si všichni uvědomujeme, že prevence možná není otázkou specializované kardiologické péče. Není to úplně pravda. I specializovaný kardiolog musí preventivnímu aspektu věnovat velkou pozornost, zejména u svých již nemocných pacientů. Ale uvědomujeme si v České kardiologické společnosti, že otázka prevence je otázka populační. Každý z nás je zodpovědný za své zdraví a my víme, že na to sami nebudeme stačit. A tady vystupuje ten nesmírně komplexní projekt, který má zapojit, jak už řekl pan profesor Linhart, celou řadu dalších rezortů. Od školství, přes ministerstvo práce a sociálních věcí, pacientských organizací a vlastně všech společenských organizací, jak se dříve říkalo, ale možná to má ten správný kontext v této situaci. Protože víme, že musíme opravdu zdvihnout vlnu jakéhosi preventivního nadšení. Protože si uvědomujeme, že zatímco intervenční kardiologie už svoje slovo řekla a v oblasti léčby akutního infarktu myokardu jsme opravdu na naprosté špici ve světě, tak v těch preventivních opatřeních ještě pokulháváme. A ve srovnání třeba se zeměmi, jako jsou země středomoří, ale i Německo, Velká Británie, severské země, tak tam vidíme, že můžeme dosáhnout toho cíle, který si Česká kardiologická společnost postulovala. To znamená snížit kardiovaskulární mortalitu o 5 % do 10 let velmi, velmi efektivně. Takže já se na tu přípravu plánu národní kardiovaskulární péče velmi těším a jsem strašně rád, že tam ty preventivní kapitoly se prolínají celým tím plánem jako červená nit.

Děkuji. A nyní prostor pro vaše dotazy.

Johana Šulcová, Česká televize
Dobrý den, mě by zajímalo, dají se zmínit už některé konkrétní kroky, které budete provádět. Co by se změnilo z pohledu pacienta třeba právě v té preventivní části?

Michal Vrablík, předseda České asociace preventivní kardiologie
Tak já začnu. Stálo by za to říci, že už v současné době je preventivní péče v České republice na velmi vysoké úrovni, takže nezačínáme od nuly. Jistě bychom se rádi zaměřili na využívání toho, co je k dispozici a zlepšování využitelných služeb v oblasti preventivní péče. Ať už v primární péči, nebo v té specializované péči. Takže to bude první úkol, abychom zvýšili nejenom povědomí, ale i to reálné využití preventivních servisů, které dnes může každý občan České republiky čerpat, ale čerpá jich jenom 40 %. Takže to bude ten první úkol, a jinak těch úkolů bude samozřejmě celá řada.

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Já doplním jen dva body. Je to zase jeden z těch balíčků, jeden z těch kamínků, o kterých se bavíme v případě bonusů. A řekl bych teď jednu věc, kterou jsme spustili a je to včasný záchyt aneurysmatu aorty, který tady chyběl. Na návrh odborných společností se připravuje, aby od příštího roku jsme ten projekt mohli spustit, včasný záchyt aneurysmatu aorty. Ono to souvisí s tím srcem.

Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti ČLS JEP
Já bych chtěl dodat, že v rámci prevence my jsme samozřejmě nezaháleli v těch posledních letech. Možná jste zaznamenali naši kampaň, která tady proběhla a na které se řada z vás také podílela, protože to byla mediální kampaň, Nemocné české srdce. Kde jsme chtěli upozorňovat na to, že v České republice máme příliš mnoho pacientů, kteří mají vysoký krevní tlak a nevědí o něm a špatně si ho léčí. Že je tady spousta pacientů, kteří mají vysoký cholesterol a nevědí o něm. A zase máme k dispozici ohromně luxusně nastavené úhrady léků, které jsou určeny právě pro léčbu vysokého cholesterolu. A to samé patří k diabetu, k obezitě a k dalším věcem. Takže my chceme, aby opravdu všichni věděli, že pokud mají pocit, že mají tento problém, že mají možnost vyhledat praktické lékaře a mají možnost se účastnit toho preventivního programu, který je v České republice velmi luxusně nastaven. Hledali byste málokterou zemi, kde všeobecné pojištění hradí systém preventivních prohlídek od 20 let výše v pravidelných intervalech, které se odvíjejí podle věku a rizika. To samozřejmě všechno leží na bedrech všeobecných praktických lékařů a my bychom chtěli, aby tady panovala atmosféra, kdy víme, že praktičtí lékaři budou zainteresováni na té péči, jako jsou. A nebude to klesat, tak jako nám třeba narůstá inflace, tak atraktivita toho nebude klesat. Naopak, aby pacienti věděli, že pokud se budou účastnit těch preventivních prohlídek, tak se mohou nadít nejen toho, že budou méně nemocní. Ale mohou se nadít, také už některé pojišťovny k tomu přistupují, některých incentiv, některých bonusů, které je budou motivovat k tomu, aby v tom pokračovali.

Viděl jsem další dotaz, Medical Tribune.

Lucie Ondřichová, Medical Tribune
Já bych se chtěla zeptat pana ministra, jaké konkrétní populační kroky mimo dosah kardiologické společnosti budete pokud možno agresivně podporovat? Mám na mysli třeba další regulaci kouření, podporu pohybových aktivit dětí a mládeže. Některé věci, které nejsou vidět, ale bez nich se to číslo nepohne.

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Já vám nesmírně děkuji za ten dotaz. Ale teď vy víte, že když začnu odpovídat, tak pak už se nikdo na nic nezeptá a budeme tady půl hodiny. A já se těším na rozhovor, těším se na článek a těším se, že to probereme, ale zkusím stručně. My jsme jednali s Národní sportovní agenturou o tom, jak podpořit aktivity dětí a co všechno bychom mohli ve spolupráci s pojišťovnami udělat. A proto jsem založil poradní sbor ministra, který se skládá z předsedů pojišťoven, kde je to jedno z témat, o kterém diskutujeme, co bychom mohli udělat pro sportování dětí. A teď to řeknu ne pro sportovní těch talentovaných hubených dětí, o které bojují sportovní oddíly a chtějí, aby to dělaly. Ale o sportování nás, co holt nejsme úplně šikovní, když jsme byli malí a měli jsme řekněme trošku nadváhu a pořád máme, abychom se hýbali, abychom sportovali. A to je samozřejmě jeden kamínek. Chci, aby do toho aktivně vstoupily odborné společnosti. Protože tady existují nápady, jak ten projekt dostal do realizace včetně určitých možností telemedicíny, včetně určitých možností monitorování a podpory těch dětí. Samozřejmě do toho chceme vtáhnout i organizace, které se starají o děti. To znamená ať už je to Skaut, Junák a další, kde řada těchto dětí má pohybové aktivity. A koneckonců Dům mládeže tady na Staroměstském náměstí, s těmi velmi aktivně spolupracujeme. A chceme do toho vtáhnout i pojišťovny. Protože to zdravé hýbající se dítě je velká šance pro zdravý hýbající se dospělý věk. A pak pro to, aby ten senior měl co nejdelší dobu života ve zdraví a ne v nemoci. To je ten cíl finální. A pochopitelně covid tomuto cíli nepomohl, protože se výrazně zvýšila obezita u dětí. Máme projekty z Brna, z Prahy, které nám ta data tvrdě ukazují. To znamená je to celý komplexní balíček, na kterém jsme začali pracovat zhruba před půl rokem. A já doufám, že buď ke konci roku, nebo začátkem příštího roku ten balíček a jednotlivé konkrétní kroky představíme.

Lucie Ondřichová:
A regulace kouření, jestli si troufnete ???

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Není to jenom regulace kouření, je to obecně regulace všech návykových a škodlivých látek. A teď je téma, o kterém musíme diskutovat a teď, co jsem já. Tady jsou dva kardiologové a profesoři, kteří to znají daleko líp a líp tomu rozumí než já. Já jsem pouhý fotograf, radiolog. Ale je strašně zajímavé a shodou okolností mně paní proděkanka z Karlovy univerzity z 1. lékařské poslala teď v sobotu soubor publikací, jaký dopad má IQOS a jaký dopad mají především ty pytlíky žvýkací. Kdy se z toho extrahuje nikotin, který se vstřebává pak v dutině ústní a dostává se do krve a vlastně se zcela jinak najednou chová. Ty zplodiny a látky, které jdou z cigaret před tím přes plíce a rakovina plic. A teď nikotin, který je v podstatě jed. To je jed, tam ta debata o tom není, který se teď vstřebává přímo v dutině ústní. A v té problematice budeme muset být daleko aktivnější. Budeme muset i v tomto směru další regulace a zvažovat další kroky v dlouhodobé budoucnosti. Budeme muset hledat cesty jak dál, tam ta debata je. Já jsem velmi rád, že protidrogový koordinátor to vidí velmi aktivně a baví se o tom velmi racionálně. Protože my nemůžeme oddělovat jednu návykovou látku od těch dalších. Nemůžeme ten celý balík návykových látek stavět proti sobě. Nechceme, aby jedna návyková látka skončila a objevila se jiná závislost. Aby se dělo to, že teď třeba ve Spojených státech a v některých zemích západní Evropy narůstá počet závislostí na tvrdých drogách. Je potřeba obecně debatovat a na odborné úrovni a přetavit to do legislativy, co je důvodem závislostí. Jestli stále platí receptorová teorie. A to už bych se dostal hrozně daleko. Proto sem zvu výbory odborných společností a proto chci, abychom vycházeli z jejich dat a z jejich doporučení, protože jiná cesta není.

Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti ČLS JEP
Já bych jen chtěl podpořit to, co říkal pan ministr. My opravdu čelíme trošku měnícímu se spektru toho užívání nikotinových preparátů, kde jsme se dostali od kouření klasických cigaret, kde jsme celá léta říkali, že to je věc, která je škodlivá a dnes to ví skoro každý, ale pak přicházejí ti, kteří přešli na elektronické cigarety, ať už je to zahřívaný tabák, anebo vaping. A říkají, že už vlastně nekouří, že používají ty zdravé cigarety a ono to tak není a i další formy užívání nikotinu, jak tady zaznělo, v podobě těch vstřebatelných pytlíků. To je věc, která s sebou nese rizika. A jeden z těch projektů samozřejmě je spolupráce se společností pro závislost na tabáku. Kdy chceme zvýšit povědomí té nejmladší generace, že zkrátka a dobře normální je neužívat žádné návykové látky v jakékoli podobě, normální je nekouřit. Že taková ta představa: „Kuřte zdravěji a můžete kouřit více,“ je prostě cesta do pekel. Protože víme, že možná to riziko není tak drastické jako u cigaret. Ale pokud sledujeme rozšíření a zvyšující se procento těch, kteří ty elektronické cigarety v jakékoli podobě užívají, tak to samozřejmě zátěž pro ten systém představuje. Takže samozřejmě ta edukace směrem k nejmladší generaci je náš cíl. A proto také ten program počítá se spoluprací dalších ministerstev, včetně ministerstva mládeže a školství, včetně i ministerstva práce a sociálních věcí. Protože víme, že ten program se nemůže omezit jen na jednu kapitolu. Že se tady bavíme, dnes sice z pozice České kardiologické společnosti a ministerstva zdravotnictví, ale že zkrátka a dobře tady otevíráme kapitolu, která by měla nastartovat opravdu velice širokou spolupráci různých organizací, struktur a společností, které mají co říct ke kardiovaskulárnímu riziku.

Viděl jsem ještě další dotaz.

Marta Šimůnková, Medical Tribune
Medicína po promoci. Jak jsem pochopila, tak máte zahrnutou do svého plánu i sekundární prevenci. Bude se to týkat i zvýšení dostupnosti moderních hypolipidemik?

Michal Vrablík, předseda České asociace preventivní kardiologie
Já jsem přesvědčen, že ano. V této oblasti se stala právě 1. dubna poměrně významná věc, významná událost. Takže já si myslím, že je to malý střípek upřímně řečeno. I když na druhé straně v České republice máme vysokou prevalenci osob žijících s chronickou ischemickou chorobou srdeční, je to téměř 1 000 000 osob. A to jsou všechno osoby, které jsou v tom nejvyšším riziku. Pro které úvahy o inovativních terapiích samozřejmě přicházejí do úvahy. Na druhé straně už říkal profesor Linhart, že máme výbornou dostupnost konvenčních, chcete-li, zbraní k terapiím dyslipidémií, které stačí 80 % uživatelů. Takže jistě, ty inovativní terapie nevyřeší všechno, ale budeme se snažit, aby přístup k nim v České republice byl co nejlepší. To je samozřejmou součástí toho plánu. A když mám slovo, ještě řeknu jednu důležitou věc. My jsme zapomněli říct, že všechno musí být založeno na dobrém zmapování situace prostřednictvím dat. A já jsem strašně rád, že i díky přístupu pana ministra a ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky profesora Duška máme příslib, že vznikne kardiovaskulární registr, který bude shromažďovat všechny rozhodné údaje. A máme příslib, že ten registr bude spuštěn už v nejbližší době. Takže to bude ta datová základna, která je nezbytná pro to, abychom věděli přesně, co se děje teď a abychom mohli postulovat přesně tam, kam směřujeme.

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Já jsem poslední, který by bránil inovativní léčbě a personalizované medicíny a léčby vzácných onemocnění. Určitě u vzácných onemocnění je potřeba, abychom sem dostávali inovativní léky. Koneckonců byla to naše priorita v rámci evropského předsednictví a podařilo se nám několik opravdu velmi úspěšných kroků. V každém případě je nutné u vzácných onemocnění takto posupovat. A ať už je to Spinraza, ať už je to jakýkoli sebedražší lék. Prostě musí to být pro ty, kterým zachraňuje životy, a mají vzácné onemocnění, k dispozici. Na druhé straně inovativní léčba není vždycky to, co je ta správná cesta. Musíme si uvědomit, že se bavíme o prevenci. A pokud mohu udělat pro svoje zdraví daleko víc prevencí, spoléhat se na inovativní léčbu není úplně správná cesta. Personalizovaná medicína u onkologických pacientů je jasná záležitost. Protože řada těch nádorů není preventabilních. A i když ten pacient chodí opakovaně na vyšetření, některé nádory se nedají úplně včas zachytit. Ale soustředit se, když to řeknu zjednodušeně, na dražší a dražší léky a přitom snižovat a snižovat vstupy těch, kteří chodí na mamografický screening, na kolonoskopie, na další vyšetření, kde umíme ten nádor zachytit v časné fázi. Dokonce umíme odstranit prekancerózy a tím pádem ten nádor vůbec nevznikne. Rezignovat na to nebo méně tlačit na to, aby pacienti v kardiologické oblasti, v onemocnění kardiovaskulárních méně a méně vstupovali do prevence, protože tam budou ty nové léky, které to pak umí léčit. To je cesta špatná a cesta do pekel. Ano, podporujme inovativní léky, ale soustřeďme se na prevenci onemocnění. A na bonusy pro ty, kteří do prevence vstupují a tím nám všem, co jsme tady, šetří strašné peníze.

Děkuji. Nejsou-li další dotazy, děkujeme za účast na tiskové konferenci, jsme vám případně k dispozici k dalším dotazům.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?