Premiér a ministr zdravotnictví jednali se zástupci nemocnic a pojišťoven o personální stabilizaci zdravotnictví

Vytvořeno: 24. 5. 2018 Poslední aktualizace: 24. 5. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí

Mgr. Barbora Peterová
tisková mluvčí Vlády ČR


Předseda vlády Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jednali se zástupci všech českých nemocnic a zdravotních pojišťoven o personální stabilizaci českého zdravotnictví. Jednání se zúčastnilo na 300 zástupců státních, krajských i soukromých nemocnic.

Hlavním tématem setkání byl nedostatek zdravotnického personálu a odměňování. Všichni přítomní se shodli, že personální problémy ve zdravotnictví nelze řešit pouze plošnými opatřeními, ale je potřeba stanovit priority, a to i v otázce odměňování. „Od zástupců nemocnic jsem chtěl slyšet, jaké jsou jejich recepty na řešení personální krize. Z pohledu manažera mi plošné navýšení platů nepřipadá jako příliš motivační opatření, což jednotně potvrdily i nemocnice. Vyslechl jsem si, že lokální managementy nemocnic řeší specifické problémy a potřebují podpořit v konkrétních problémových oblastech, nikoli plošně,“ uvedl premiér Andrej Babiš a znovu zopakoval, že zdravotnictví je prioritou současné vlády.

 

 

Resort zdravotnictví preferuje, aby část úhrad nemocnicím sloužila k modernizaci, investicím, zlepšení podmínek pro pacienty i pro personál, namísto toho, aby veškeré navýšení bylo direktivně určeno na plošné zvýšení odměňování. To by naopak mělo být cílené tam, kde je to nejvíce potřeba. „Osobně považuji za přínosné alokovat navýšení příjmů na konkrétní skupiny lékařů a především sester, protože takto lze efektivně cílit dostupné zdroje na nejzranitelnější skupinu českého zdravotnictví. Podle našich dat je skutečně nejkritičtější situace u zdravotních sester ve směnném provozu u lůžek, proto tam bychom měli primárně směřovat odměny. U této skupiny bychom také chtěli navýšit příplatek za směnnost,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Stejný názor sdílí také nemocnice a pojišťovny. Podle nich je plošné navýšení nesystémové a vytváří v odměňování nespravedlnosti. Nemocnice také přiznaly, že pokud by měly přidat plošně všem, nebudou mít již finance například na opravy budov nebo další investice do zlepšování služeb pro pacienty.

„V letech 2015–2018 došlo k navýšení platů o více než 30 %, v loňském roce navíc došlo k nárůstu o 2 000 Kč v lůžkové péči ve formě příplatku za směnnost. S nárůstem platů počítá i tato vláda,“ potvrdil premiér. „Při podrobném zkoumání je však patrné, že zatímco odměna lékařů narostla mezi rokem 2010 a 2016 o 32 %, odměna sester narostla za totéž období o 17 %. Odměna sester tak pouze kopírovala vývoj průměrné mzdy v ČR. Z tohoto důvodu je odměňování sester v nemocniční péči jednoznačnou prioritou,“ doplnil slova předsedy vlády ministr zdravotnictví. Vedle cíleného navýšení prostředků na příjmy zdravotnického personálu je však nutné hledat i další motivační prvky jak zatraktivnit náročnou práci zdravotníka. Lze diskutovat například o úpravě pracovní doby, podpoře zdravotních, sociálních, kulturních a rodinných potřeb zaměstnanců.

Personální stabilizací se na ministerstvu nyní intenzivně zabývá pracovní skupina, kterou zřídil ministr Vojtěch. Úkolem pracovní skupiny je nalezení řešení jak pro platovou, tak mzdovou sféru, kde má však stát omezené možnosti a je především na odborových organizacích a managementu nemocnic, jak k celé záležitosti přistoupí. Skupina v současné době také analyzuje návrh Asociace sester na zavedení výsluh pro sestry ve směnném provozu v akutní lůžkové péči. „Práce sestry v třísměnném provozu je nesmírně náročná a určitě by si po určitých letech zasloužila výsluhu. Myslím si, že by to sestry mohlo motivovat neodcházet mimo obor. Musíme však nejprve spočítat, zda by to státní rozpočet unesl,“ dodal předseda vlády Andrej Babiš.

Na dnešním jednání zazněl jak pohled státních, tak krajských i soukromých nemocnic. Svůj pohled na věc představily i zdravotní pojišťovny. Cílem bylo naplnit tripartitní princip vyjednávání o platech tak, aby vláda vyslyšela nejen názor odborů, ale i zaměstnavatelů.

 

 

 

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?