Překvapily mě negativní reakce na výsluhy pro sestry, říká v rozhovoru pro Zdravotnické noviny ministr Adam Vojtěch

Vytvořeno: 11. 6. 2018 Poslední aktualizace: 11. 6. 2018

Datum vydání: 10. 6. 2018
Zdroj: Zdravotnické noviny
Autor: Lenka Šnajdrová


Zdravotní sestry a další nelékaři s napětím očekávají, zda uvidí příští rok na výplatních páskách o 10 procent vyšší částky. Ve hře je také zvýšení příplatku za směnnost, výsluhy a další motivační faktory pro zmírnění nedostatku sester. Jaké další plány má ministerstvo na personální stabilizaci zdravotnictví a proč dosavadní opatření zatím nepřinesla kýžený efekt? Na tyto a další otázky odpovídal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

Nejnovější zprávou je asi zvýšení příplatku za směnnost, o kterém hovořil premiér Andrej Babiš po setkání se zástupci pojišťoven a nemocnic (pozn. 24. 5. 2018). Ředitelé nemocnic nechtějí plošně zvyšovat platy, ale více peněz na motivační příplatky. Znamená to, že přidání 10 procent všem, jak to opětovně slíbil premiér odborům, nebude?
To byl takový slib – neslib, odbory nás k tomu tlačily. My jsme říkali, že si chceme vyslechnout i názor nemocnic. Jsem zastánce toho, že je třeba si vyslechnout názor více stran. Na tom setkání zazněl jednotný hlas státních i soukromých nemocnic, že plošné direktivní navýšení nepreferují, že chtějí mít možnost přidat tam, kde je problém. Pokud mají problém se sestrami, tak více sestrám a méně lékařům.  Nehledě na to, že jim pak nezbývají peníze třeba na rozvoj  nemocnice. Je to samozřejmě spor pohledu odborářů, kteří říkají, že peníze se k zaměstnancům nedostanou, a pohledu, který je bližší mně i panu premiérovi. My říkáme, že managementy jsou odpovědné za to, aby tam ty zaměstnance měly, jinak budou muset zavírat oddělení, tím pádem jim klesne produkce a dostanou méně od pojišťoven a tak dále… Nemyslíme si, že jsou ředitelé, kteří peníze zaměstnancům nedají. Ředitelé na tom setkání řekli, že skutečně největší problém se týká středního zdravotnického  personálu, jako jsou sestry, ošetřovatelky, sanitáři, a tam chtějí ty peníze směřovat.

Právě se chci na to zeptat, zda těch 10 procent definitivně padlo…
Teď probíhá dohodovací řízení a zároveň tu jsou další segmenty, které mají své problémy. Například poskytovatelé domácí péče mi říkají, že sestry jim odchází kvůli nízkému finančnímu ohodnocení do nemocnic. My se na to musíme skutečně dívat komplexně a není asi správné nasměrovat peníze jen do jednoho segmentu. Takže chceme počkat, jak dopadne dohodovací řízení, určitě ale navýšíme příplatek za směnnost. Chceme ho o 5000 zvednout, pokud jde o střední zdravotnický personál. To mohu potvrdit, že určitě uděláme.

Nyní ten příplatek dostávají pracovníci bez odborného dohledu. Dostanou ho i ostatní v třísměnném nebo nepřetržitém provozu, třeba ošetřovatelky a sanitáři?
U nich počítáme s navýšením o 2 000 korun.

Na zmiňované tiskové konferenci zaznělo, že příplatek je nyní ve fakultních nemocnicích 3000 a v menších 2000 korun. To je někde striktně dané?
Já jsem byl překvapen, měl jsem zafixováno, že jsou to všude 3000. Ale opravdu ten příplatek zvýšíme.

Ten příplatek se poskytuje podle nařízení vlády (pozn. č. 341/2017 Sb.) od 1000 do 5000 korun a jeho konkrétní výši určuje zaměstnavatel. Proč nemají sestry už teď 5000 korun, když je můžou dostat?
To nevím, ale teď posuneme sestry do té vyšší kategorie a uvažujeme, že bychom pro sestry i pro ošetřovatelky a další vytvořili speciální kategorii v rámci tohoto nařízení.

Stanovíte taxativně, že to bude 7000 korun? Jestliže bude nějaká hranice od-do, opět se může stát, že pracovník dostane tu nejnižší částku.
To je spíš otázka legislativně technická. Jde hlavně o to, aby na to ty peníze byly.

Takže dokážete zajistit, aby peníze z úhrad šly přímo na tento příplatek?
Určitě ano, to je tím cílem.

Co sestry v sociálních službách? Ty také pracují v nepřetržitých provozech.
Tam je to financování odlišné, ale neříkám, že to je vyloučeno.  Teď na to nedokážu odpovědět, zatím jsme řešili pouze zdravotnictví.

 Z vaší strany opakovaně zaznělo, že požadavku odborů na sjednocení platů a mezd není možné vyhovět, protože není možné soukromníkovi nařizovat, jak má své zaměstnance odměňovat. Příplatek za směnnost v soukromé sféře nařídit můžete?
Na tom by nemělo záležet. Když sestra pracuje ve směnném provozu, má na ten příplatek nárok. Počítáme tedy s tím, že tento příplatek se bude vztahovat i na sestry odměňované mzdou. Myslím si, že ten příplatek tam dostaneme – to je něco trošku jiného než platové tabulky.

Přejděme k novele vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Nemá už určovat minimální obsah ošetřovatelské dokumentace, nicméně ošetřovatelská péče se dokumentovat stále musí. Co myslíte, že se změní?
Zejména se sníží objem administrativy.  Samozřejmě ale záleží na  jednotlivých nemocnicích. Věřím, že tato možnost jim uvolní ruce a administrativu zredukují.

Jestliže nemocnice pracovala 10 let na tom, aby měla nějakou ucelenou ošetřovatelskou dokumentaci, přemýšlím, co z ní teď odstraní…
My si to nevymysleli od zeleného stolu, úprava vyhlášky vychází z podnětů z praxe. Teď objíždím nemocnice a diskutuji to s hlavními sestrami.  Třeba v Ústí nad Labem to hlavní sestra přijímala jako jedno z nejpozitivnějších rozhodnutí za posledních 10 let.  Takže opravdu věřím, že to tu administrativu sníží.

Nedávno vznikla na ministerstvu zdravotnictví pracovní skupina pro personální stabilizaci ve zdravotnictví. Jak se dozvíme, kdo jsou její členové?
Jsou tam odbory, zástupce České asociace sester a dalších organizací, které v tom oboru někoho reprezentují. Ministerstvo zdravotnictví spustilo Portál poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí (pozn. https://ppo.mzcr.cz/). I tato komise tam bude v brzké době uvedena. Jsme transparentní a chceme všechny informace zveřejňovat.

Když už jsme u těch webových stránek, poslední zveřejněné aktivity hlavní sestry jsou z roku 2014. Bohužel zjišťuji, že sestry ani neví, že nějakou hlavní sestru máme. Nebylo by prospěšné, kdyby byla hlavní sestra více vidět?
Ano, na to bychom se měli zaměřit. Budeme na tom pracovat.

Výsluhy. Je z vašeho pohledu vůbec možné poskytovat výsluhy sestrám, které během profesního života několikrát změní pracoviště i pracovní dobu? Dopočítat se nějakého reálného čísla, kdy a které sestře – a jestli jenom sestře, nebo i jiným pracovníkům – výsluhu dát?
To je spíš zase otázka technická, ta pracovní doba je evidovaná. Tohle byl nápad České asociace sester, a mě překvapilo, že některé reakce byly spíš negativní, přitom na tom setkání se zástupci nemocnic byly naopak pozitivní. My to právě počítáme, má to na starosti pan docent Dušek, který se inspiruje zákonem o policii. Myslím, že by to mohla být nějaká motivace, nějaký benefit, přilepšení k důchodu. Sestry by to mohlo možná udržet nebo přesvědčit, aby se do zdravotnictví vrátily. Není to všespásné,  je to jedno z dalších dílčích řešení.  Já bych si představoval výsluhu někdy za 20 let. Hrubou představu budeme mít na začátku června, takže uvidíme. Prostě výsluhy jsou nějaký návrh, který zvažujeme, a jestli budou nebo nebudou, to teď nedokážu říct.

Policisté a hasiči dostávají výsluhu po odchodu z profese. Nehrozí tedy, že by naopak sestry po těch 20 odsloužených letech odcházely z oboru, aby výsluhu dostaly?
No to je otázka, která se musí samozřejmě detailně promyslet. 

Počítáte s tím, že se ozvou se i další zdravotníci, že výsluhy chtějí taky? Lékaři už se ozvali.
Práce lékaře je zcela zásadní pro fungování zdravotnictví, ale ty výsluhy jsou dány tím, jak moc je ta práce fyzicky náročná. Sestra je hodně fyzicky zatěžovaná.  Druhá věc je ta, že lékaři si přijdou přece jenom během života na jiné peníze. Já si lékařů vážím, ale nemyslím si, že tam je to na místě.

Jak pokračuje u sester Projekt Ukrajina? Je úspěšný?
Sestry z Ukrajiny tu jsou a je jich více než lékařů.  Zaznamenal jsem, že i u sester je určitá jazyková bariéra, ale je možné, že ne za všech okolností je na této pozici třeba umět jazyk perfektně. Ale musí se ho prostě učit. Je však neoddiskutovatelný fakt, že my ty sestry potřebujeme. Problém nedostatku personálu je celosvětový, třeba v Německu chybí 50 000 sester.

U nás chybí 2500–3000 sester. Kolik chybí ošetřovatelek a sanitářů?
Tato čísla nyní nemáme. I u těch sester je to z nějakého ad hoc průzkumu, na ministerstvu se bohužel doposud nesbírala žádná data, nijak se neplánovalo. Teď se však plní registr zdravotnických pracovníků, a možná uvidíme, že i u sester je problém s věkovou strukturou. A tak jako chceme teď podpořit lékařské fakulty, aby produkovaly více absolventů, budeme to asi řešit i u sester. Objíždím střední i vysoké školy, zajímá mě, jak funguje vzdělávání, slyším, že nový model 4+1, vlastně 4+2 není moc funkční, ale je to čerstvé a musíme to zpětně po nějakém čase vyhodnotit.  Cíl byl ten, aby sestra mohla dřív do praxe, ale výsledek je s otazníkem.

A zkoumal někdo, zda ta budoucí sestra bude do praxe vůbec chtít?
To je druhá věc. Když jsem se ve školách ptal, tak tam se většina rukou zvedala, že ano.

Jestli to není tím, že tam stojí ministr zdravotnictví a paní ředitelka…
To je možné, ona pak ta čísla, co slyším ze škol, nejsou úplně ideální. Souvisí to také s tím evergreenem, když se udělalo studium na vysokých školách, tak se měly také nějak diferencovat kompetence a s tím i finanční ohodnocení, ale to se úplně nepovedlo. Řešení kompetencí nás také čeká.

Česká asociace sester se vyjádřila, že bude opět jednat o vzniku komory nelékařů. Jak se k tomuto návrhu staví ministerstvo zdravotnictví?
Nejsem zastánce povinného členství. Když členství není povinné, tak se organizace více snaží motivovat své členy. Je otázka, kdo by tam měl být, portfolio nelékařů je velmi široké. Neviděl jsem zatím žádný detailní návrh, ale jednání se nebráníme. Bude to určitě složitější než u lékařů.

Chtěl byste sestrám a dalším nelékařům na závěr něco vzkázat?
Že na ně myslím každý den! Že stále přemýšlím, co pro ně udělat. Těch možností je určitě více, není to podle mě jenom o penězích. Samy nemocnice by měly být trochu aktivnější v personální politice. Jak je teď objíždím, tak vidím, že to moc nedělaly. Mladí lidé, sestry i lékaři, přemýšlí trochu jinak než předchozí generace, chtějí, aby se o ně vedení více zajímalo. Počet sester stále klesá, byť se tam ty peníze v posledních letech navýšily. Mám pocit, že je to takový trend, a že možná opravdu budeme muset dělat nějakou restrukturalizaci sítě.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?