Pracujeme na tom, aby děti ve školách jedly lépe. V únoru představíme metodiku stravování

Vytvořeno: 26. 1. 2024 Poslední aktualizace: 26. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek na pravidelném jednání meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování představilo probíhající aktivity pro zkvalitnění stravy a nutriční péče pro pacienty v nemocnicích. S cílem podpořit nemocnice v nákupu kvalitních potravin aktuálně připravuje praktického průvodce nákupů v dynamickém nákupním systému (DNS), který je doporučován pro zjednodušení nákupních procesů a také umožňuje úspory v rozpočtech nemocnic a dalších zařízení. Plánují se i semináře pro výměnu zkušeností expertů nemocničních stravovacích provozů.

Cílem je, aby se u nemocniční stravy myslelo i na udržitelnost ve smyslu ekonomickém a ekologickém. Doporučujeme v maximální možné míře využívat produkty ekologického zemědělství, fairtradové potraviny, potraviny lokální, sezónní, základní nebo minimálně průmyslově zpracované. Důraz je kladen i na životní prostředí, minimalizaci plýtvání a potravinových odpadů,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. 

Státní zdravotní ústav ve spolupráci s resortem školství připravil metodiku poskytování dietní stravy v rámci školního stravování. Ta je  určena pro personál stravovacích provozů ve školách, a klade si za cíl poskytnout podporu pro zajištění stravování dětí s dietním omezením. Zástupci meziresortní pracovní skupiny ji společně představí na začátku února.

Meziresortní pracovní skupina pro problematiku institucionální stravování, která je složena ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, odborníků na výživu a školní stravování nebo pacientských organizací, si klade za cíl vytvoření nástrojů, pravidel a doporučení, která by jasně popsala nejnižší vyžadovanou kvalitu, jakou má daná služba mít a umožnila tak naplno využít preventivní potenciál veřejného stravování.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?