Pracovní skupina pro dostupnost léčiv na dnešním jednání řešila i dostupnost psychofarmak

Vytvořeno: 16. 11. 2023 Poslední aktualizace: 16. 11. 2023

Ve čtvrtek 16. listopadu proběhlo další pravidelné jednání pracovní skupiny pro dostupnost léčiv. Kromě oblasti antibiotik se zaměřilo i na dostupnost antidepresiv, léčiv proti demenci a antipsychotik. Jednání se zúčastnili zástupci ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a člen výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, PhD.

Podle informací od držitelů licence, distributorů a Státního ústavu pro kontrolu léčiv je léků pro děti a dorost v oblasti antibiotik, léků na horečku a kašel či dalších léčiv dostatek. Ministerstvo zdravotnictví však identifikovalo potenciální problémy s dodávkami v některých skupinách antidepresiv, léčiv proti demenci a antipsychotik a okamžitě iniciovalo jednání s odbornou společností.

„Jsme v kontaktu s výrobci a jednáme o zajištění kontinuity dodávek. Chtěl bych požádat lékaře, aby předepisovali jen opravdu obvyklé množství, pokud možno i s ověřením v lékovém záznamu. Pacient by měl mít dostatečnou rezervu léčiva, ale neměl by jej nadměrně hromadit,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

„Státní ústav pro kontrolu léčiv situaci aktivně sleduje a jedná s odbornou společností. Řešením je stanovení obvyklého nebo maximálního dávkování léčiva a apel na jeho dodržování,“ řekla ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Kateřina Podrazilová.

„Věřím, že naše společná snaha o zajištění dostupnosti dlouhodobě účinných injekčních antipsychotik zvýší kvalitu života pacientů, ale také posílí bezpečnost naší společnosti,“ řekl člen výboru Psychiatrické společnosti Martin Anders.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?