Pozvánka na tiskovou konferenci k 3. zasedání Evropského konsorcia projektu DETERMINE – sociálně – ekonomické determinanty zdraví

Vytvořeno: 12. 5. 2009 Poslední aktualizace: 12. 5. 2009

Pozvánka  pro novináře na tiskovou  konferenci


ke 3. zasedání  Evropského konsorcia


projektu DETERMINE – sociálně – ekonomické determinanty zdraví


 


Akce se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR  v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.


 


Kdy: 14. května 2009, 14.30 – 15.00 hod.


Kde: Kongresový hotel Iris, kongresový sál B, Vladivostocká 1460, Praha 10 (50 m od  tramvajové zastávky  Slavia, např. tram 22)


 


 


Program


 


Projekt DETERMINE je spolufinancován Evropskou  komisí, participuje  na  něm celkem 54 národních  i mezinárodních  organizací  z celé Evropy. Cílovou  skupinou  jsou  politici  na  evropské, národní  i  regionální úrovni, pro které odborníci shromažďují  podklady  o vlivu sociálně – ekonomických  determinant (vzdělání, příjem, zaměstnání atd.)  na  zdraví.


Hlavním  koordinátorem  projektu je Státní zdravotní  ústav  – jako první  a dosud  jediná  česká instituce, která  získala grant z  Programu  veřejného zdraví Evropské  komise.


 


 Viz níže „Přílohy“ – celá  „Pozvanka_pro_novinare“


 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?