Povinnost nošení roušek se nově nevztahuje na osoby s poruchou autistického spektra a členy domácnosti jedoucí v autě

Vytvořeno: 9. 4. 2020 Poslední aktualizace: 9. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dnešní den další mimořádná opatření. Nově se povinnost nošení roušek nevztahuje na řidiče veřejné dopravy v uzavřených kabinách, autisty a osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti. Nadále platí také výjimka pro děti do 2 let.

Nově také pracovníci ve zdravotnictví nebudou mít zakázáno čerpat dovolenou po dobu nouzového stavu. S přihlédnutím k epidemiologické situaci bylo zrušeno mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které čerpání dovolené zakazovalo. Pracovní povinnost nadále platí pro žáky a studenty pátého a šestého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství a posledních ročníků, které připravují na profesi všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví a praktické sestry.
Vláda dnes také schválila finanční podporu krajským hygienickým stanicím a zdravotním ústavům ve výši zhruba 165 milionů korun. Finanční podpora je směřována zejména na mimořádné odměny pro zaměstnance, kteří jsou v současnosti vytížení s pandemií koronaviru. „Hygienické stanice a zdravotní ústavy jsou v posledních týdnech velice vytížené a zaměstnanci si zaslouží za svou práci dostatečnou odměnu. Na osobu tak finanční podpora dosahuje zhruba 50 000 korun,“ uvedl ministr Adam Vojtěch. 
Od 9. dubna 2020 se také nařizuje pro účely sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče ve vztahu k nákaze onemocněním COVID-19 hlásit Ministerstvu zdravotnictví za každé zdravotnické zařízení neprodleně všechny změny v dostupnosti volných kapacit intenzivní péče a v počtech lékařů, všeobecných sester a ostatních zdravotnických pracovníků. Hlášení musí zdravotnická zařízení zadávat prostřednictvím rozhraní „Online dispečink intenzivní péče“, které je dostupné na adrese: https://dip.mzcr.cz/.
Od 11. dubna 2020 se nařizuje všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020, jenž spočívá například v omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován. Současně se nařizuje dodržovat pravidla provozu omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami. Obnovení provozu za přísných hygienických podmínek nastane od 20. 4. 2020.
Od 13. dubna 2020 se nařizuje Vězeňské službě České republiky vydávat rozhodnutí o dočasném společném ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici s ostrahou v nízkém a středním stupni zabezpečení nebo ve středním a vysokém stupni zabezpečení tak, aby bylo sníženo riziko ohrožení šíření onemocnění COVID-19 u odsouzených i personálu Vězeňské služby České republiky.

Mimořádná opatření jsou zveřejněna zde.  


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?