Povinně testovat zaměstnance budou muset i malé firmy, odsouhlasila vláda

Vytvořeno: 15. 3. 2021 Poslední aktualizace: 15. 3. 2021

Nejpozději od 26. března se do povinného testování zaměstnanců budou muset zapojit i malé firmy zaměstnávající nejméně deset osob. Vydání příslušného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila v pondělí 15. března 2021 vláda Andreje Babiše.

Zaměstnavatelé s více než deseti zaměstnanci se od 26. března přidají k velkým a středním firmám, kterým Ministerstvo zdravotnictví kvůli špatné epidemické situaci pravidelné plošné testování už nařídilo. Malí zaměstnavatelé budou mít povinnost od 17. března antigenní testy zajistit a nejpozději 19. března své zaměstnance k testování vyzvat. Zaměstnanci budou povinni se testování podrobit. Stejně jako v případě velkých a středních firem bude testování povinné jednou týdně a výjimku budou mít lidé, kteří jsou plně očkovaní nebo prokazatelně prodělali covid v posledních 90 dnech.

Vláda schválila také návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění covid-19 v roce 2021. Právní norma, kterou chce kabinet v Parlamentu prosadit ve zrychleném řízení, umožní uhradit zdravotnickým zařízením a poskytovatelům sociálních služeb poskytujících zdravotní služby zvýšené náklady, které měli s péčí o pacienty s onemocněním covid-19 a zároveň refundovat ztráty způsobené nařízeným odložením běžné neakutní péče o pacienty.

Ministerstvo zdravotnictví odhaduje výpadek v příjmech a výdajích jen v segmentu nemocnic na 3,2 miliardy korun za každý měsíc pandemie. Platná úhradová vyhláška s takovým výkyvem ve financování nepočítala a bez zásahu státu by se zdravotnická zařízení dostala do značných ekonomických potíží, což by mohlo ohrozit dostupnost hrazených zdravotních služeb pro pacienty. Vláda proto chce situaci systémově vyřešit a zákonem uložit zdravotním pojišťovnám povinnost tyto zvýšené náklady kompenzovat.

Vláda se seznámila také s informací ministra zdravotnictví o průběhu očkovací kampaně. Podle údajů do 12. března bylo do České republiky dodáno 1 379 750 dávek očkovacích látek, proočkováno 999 395 jednotlivých dávek, přičemž téměř 300 000 osob obdrželo již druhou dávku vakcíny. Využito bylo 94 procent dostupných dávek s výjimkou posledních dodávek, které ještě nemohly být distribuovány na jednotlivá očkovací místa.

Vláda odsouhlasila také několik dílčích úprav platných protiepidemických opatření. Rozšířila okruh rodičů, jejichž dětem musí obce zajistit školní či předškolní péči, o starosty obcí, k drobným úpravám dojde od 19. března i u opatření omezujícím vstup do České republiky.

Ministři rovněž schválili udělení investiční pobídky pro společnost ŠKODA ELECTRIC, a. s. Firma chce v Plzni investovat 244,4 milionu korun do rozšíření výroby trakčních motorů a pohonů trolejbusů a elektrobusů a vytvořit od 1. ledna 2021 devadesát nových pracovních míst. Vláda vyslovila souhlas s poskytnutím investiční pobídky ve formě slevy na dani z příjmů. Výše veřejné podpory bude činit 25 procent způsobilých nákladů, tedy 61,1 milionu korun.

Vláda projednala také poslanecký návrh novely školského zákona, který chce upravit rámcové vzdělávací programy pro střední školství tak, aby v posledním pololetí středoškolského vzdělávání u oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou bylo vzdělávání zaměřeno na předměty maturitní zkoušky. K návrhu ministři zaujali neutrální stanovisko s tím, že doporučují v návrhu provést několik změn.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-15-brezna-2021-187256/.

Zdroj: Úřad vlády


Jste spokojeni s obsahem této stránky?