Pověřený ředitel Josef Šimurda představil dozorčí radě plán na stabilizaci Janských Lázní

Vytvořeno: 26. 6. 2013 Poslední aktualizace: 26. 6. 2013

Dozorčí rada Janských Lázní byla dne 26. 6. 2013 seznámena s plánem na stabilizaci ekonomické situace a ozdravení tohoto státního podniku. Ředitel pověřený řízením Janských Lázní Josef Šimurda ve svém konceptu počítá se zachováním lázeňského domu Vesna. „Lázeňský dům Vesna má renomé, dobré jméno mezi pacienty a tradici, na které je dle mého názoru třeba stavět,“ říká Josef Šimurda.

Nová koncepce počítá s rozšířením poskytované péče v tomto objektu i pro dospělé pacienty. „Dětských pacientů objektivně ubývá, je třeba tento fakt přijmout a přizpůsobit se mu, stejně jako to již řada dalších dětských zařízení udělala. Vesna bude poskytovat lázeňskou péči jak dětem, tak i dospělým,“ říká Josef Šimurda. Tento krok si podle něho vyžádá drobné stavební úpravy, které mj. zajistí, aby byla zdravotní péče i služby (jako ubytování a stravování) poskytována pro obě kategorie pacientů odděleně. Tyto úpravy budou prováděny v následujících zhruba 12 měsících. Dospělým pacientům by pak měla sloužit dvě samostatná patra Vesny, pro dětské pacienty bude i tak dostatek prostoru zajištěn (prostor pro ně určený plnohodnotně pokryje požadavky na léčbu).
 
Z dnes necelých 800 lůžek v celém komplexu Janských Lázní jich více než polovina (cca 460) bude i nadále sloužit léčebným účelům, ať už lázeňským či rehabilitačním. Zbývajících zhruba 300 míst by mělo být otevřeno široké veřejnosti: pro letní i zimní turistiku, kongresovou turistiku, wellness apod. „V tom vidím velký potenciál Janských Lázní, který zatím zůstával nevyužit. Věřím, že se to podaří změnit, i když je zřejmé, že se jedná o běh na dlouhou trať. Budeme se muset zamyslet, jak zapracovat na marketingových aktivitách, které by o atraktivitě místního prostředí a možnostech, které lázeňský komplex návštěvníkům nabídne, daly vědět širší veřejnosti,“ doplňuje ředitel Šimurda. Ministerstvo zdravotnictví je o jeho plánovaných krocích rámcově informováno: „Vím, že ke stabilizaci situace v Janských Lázních nevede jednoduchá cesta, nicméně směr, který naznačil pan ředitel Šimurda, mi připadá jako rozumný a určitě dává lázním velké šance na pokračování v jejich činnosti,“ vysvětluje Petr Salák, vrchní ředitel pro ekonomiku ministerstva zdravotnictví a zároveň člen dozorčí rady státního podniku.
 
Do čela dozorčí rady byla dnes zvolena Hana Krausová, zástupkyně zaměstnanců Janských Lázní.
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?