Posun v reformě psychiatrické péče: vznik Center duševního zdraví

Vytvořeno: 23. 3. 2018 Poslední aktualizace: 23. 3. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


V reformě psychiatrické péče došlo k výraznému posunu. Ministerstvo zdravotnictví v pátek 23. března vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci projektu Programu podpory center duševního zdraví na vznik prvních pěti Center duševního zdraví (CDZ), které budou po dobu 18 měsíců podpořeny evropským projektem. Zahájení jejich činnosti předpokládáme v červenci tohoto roku. V průběhu příštího roku budou vypsány další výzvy na podporu vzniku 16 a posléze ještě 9 Center duševního zdraví. Do roku 2021 je v plánu vznik celkem 30 CDZ, v dalších letech síť až 100 CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé České republice.

 

Dlouho se o reformě pouze hovořilo a dnes máme konečně první hmatatelný výsledek této práce, kterým je vznik Center duševního zdraví. Cílem je přesunout péči o duševně nemocné z nemocniční péče do jejich vlastního prostředí a pomoci jim vrátit se do běžného života,“ uvedl dnes na společné tiskové konferenci MZ a MPSV ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jedná se o službu, která je založena na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který bude minimálně polovinu času pracovat v terénu, tj. v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním. „Považuji toto za průlom v komunikaci problémů sociálně-zdravotního pomezí a v realizaci konkrétních kroků, které povedou ke zvýšení kvality péče o pacienta,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Cílovou skupinou jsou pacienti s vážným duševním onemocněním, kteří jsou nejvíce ohroženi institucionalizací a vyloučením z běžné společnosti. Model multidisciplinárního, převážně v terénu pracujícího týmu, bude pilotován i pro další skupiny pacientů, jako např. děti, starší osoby s duševním onemocněním nebo osoby se závislostí.

Na přípravě reformy MZ spolupracuje se všemi zainteresovanými subjekty – s odbornou společností, pojišťovnami, kraji, obcemi, poskytovateli i uživateli. Pro naplňování jejích cílů je však klíčová komunikace s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účast ministryně práce a sociálních věcí na dnešní tiskové konferenci byl proto jasný signál, že MZ a MPSV spolupracují. „Od svého nástupu kladu velký důraz na dialog s resortem práce a sociálních věcí na agendách zdravotně-sociálního pomezí a reformě psychiatrické péče a tato spolupráce funguje. Ustanovili jsme proto s paní ministryní Němcovou pracovní skupinu, která se schází pravidelně jednou měsíčně,“ dodal ministr Vojtěch.

K zahájení reformy je určena finanční podpora z Evropských investičních fondů v hodnotě 1 mld. Kč. Náklady na chod Center duševního zdraví budou po vyčerpání evropských finančních prostředků hrazeny jak z prostředků veřejného zdravotního pojištění, tak z prostředků na sociální služby. Probíhají také jednání s pojišťovnami. Počátkem roku 2018 byla mezi VZP a Ministerstvem zdravotnictví podepsána Prováděcí dohoda o vzniku a podpoře zdravotních služeb souvisejících s reformou psychiatrické péče.

Informace o reformě naleznete na stránkách www.reformapsychiatrie.cz.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?