Poslanci v prvním čtení podpořili nová pravidla pro volby do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven

Vytvořeno: 6. 11. 2019 Poslední aktualizace: 6. 11. 2019

 

Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila novelu zákona o zdravotních pojišťovnách z dílny Ministerstva zdravotnictví. Ta navrhuje, aby se na chodu zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven mohlo podílet mnohem širší spektrum subjektů. Obsazování správních a dozorčích rad by tak podle nových pravidel bylo transparentnější a výrazně spravedlivější než dosavadní systém.

Návrh Ministerstva zdravotnictví předpokládá na straně pasivního volebního práva (možnost být volen) široké zapojení všech pojištěnců. „V navrhovaném modelu může kandidovat každý pojištěnec, který doloží podporu alespoň 50 dalších pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na rozdíl od současného stavu se tak navrhovaná právní úprava neopírá o podporu konkrétních zaměstnavatelů či organizací, což označil Ústavní soud za diskriminační.

Na straně aktivního volebního práva novela zavádí možnost zapojení všech osob odvádějících pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Zatímco nyní zdravotní pojišťovny ovládají velcí zaměstnavatelé, novela jejich převahu otupí a dá příležitost i menším plátcům a pojištěncům,“ dodal ministr. Zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, a dokonce i osoby bez zdanitelných příjmů, by se mohli spojovat, aby společně dosáhli stanovené minimální výše odvedeného pojistného pro nominaci vlastních volitelů. Tato minimální výše se přitom stanoví na 0,4 %, aby její dosažení nebylo tak složité, jako je tomu za současného stavu, kdy je tento limit 0,5 %. „Dnes správní a dozorčí rady nemůže volit nikdo, kdo nedisponuje samostatně alespoň 0,5 % odvedeného pojistného, což zásadně upřednostňuje velké zaměstnavatele, kteří jediní jsou schopni toto kritérium splnit, protože není ani možné spojování více osob. My tento limit pro volbu snižujeme na 0,4 % a nově umožnujeme se sdružovat. Výrazně tak rozšiřujeme spektrum volitelů,“ dodal ministr.

Nový způsob obsazování správní a dozorčí rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven nadále zachovává jmenování třetiny těchto orgánů vládou s tím, že zbývající dvě třetiny členů budou nově voleny z řad pojištěnců zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, a to osobami odvádějícími pojistné na veřejné zdravotní pojištění této zaměstnanecké pojišťovně.

Návrh zákona reaguje na nález Ústavního soudu, který s účinností od 1. října 2019 ruší podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. „Věřím, že zákonodárci nebudou v dalších krocích projednávání této důležité novely nijak odkládat. Je velmi důležité ji přijmout co nejdříve, aby se zaměstnanecké pojišťovny mohly připravit na realizaci voleb podle nových pravidel,“ doplnil ministr Vojtěch.

Novela po dnešním schválení v prvním čtení v Poslanecké sněmovně míří k projednání na výborech.

Mýty a fakta, která tuto novelu zákona provázejí, jsem podrobněji rozebrali zde


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?