Poslanci schválili novelu zákona o léčivech, která odkládá sankce za listinné recepty

Vytvořeno: 26. 1. 2018 Poslední aktualizace: 26. 1. 2018

Na svém dnešním jednání Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh novely zákona, kterou se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. Novela, která má primárně za cíl zajistit transpozici evropské směrnice o standardech a specifikacích systému jakosti pro transfuzní zařízení, obsahuje rovněž ustanovení o odkladu sankcí lékařům za předepisování léků bez použití elektronické preskripce, kterou jim od letošního roku zákon ukládá jako povinnou.

„Roční odložení sankcí je fér vůči lékařům a vytváří prostor pro vylepšování systému. V tuto chvíli není přihlášeno ještě několik tisíc lékařů, kteří čekají na ověření u České lékařské komory. Rok je proto dostatečně dlouhý čas na to, aby se všichni lékaři zapojili, seznámili se s eReceptem v praxi a aby Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL připravily lékový záznam, který přinese vyšší bezpečnost pacientům,“ uvedl po schválení návrhu novely zákona ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle dnes schváleného návrhu ministra Adama Vojtěcha by v případě již zahájeného přestupkového řízení s některým lékařem bylo takové řízení ze zákona zastaveno. Bez přijetí této změny by byli lékaři za nedodržení povinnosti předepisovat léčivé přípravky elektronicky vystaveni pokutě až do výše 2 milionů korun.

Pozměňovací návrh poslance Patrika Nachera týkající se regulace reklamy na vybrané typy produktů a návrh poslance Jaroslava Dvořáka posouvající eRecept do nepovinného režimu Poslanecká sněmovna zamítla. Návrh novely zákona musí ještě posoudit Senát a následně podepsat prezident republiky. V případě hladkého průběhu legislativního procesu by novela zákona mohla nabýt účinnosti přibližně v polovině března tohoto roku.

„Zavedení eReceptu je jednoznačně správná cesta. Navzdory rozvoji digitalizace v řadě jiných odvětví, systémové řešení v oblasti zdravotnictví stále chybí a Česká republika v elektronizaci zaostává za ostatními vyspělými státy. A právě elektronický recept je první důležitý krok k elektronizaci českého zdravotnictví,“ dodal ministr Vojtěch.

Elektronický recept by měl do příštího roku také nabídnout lékový záznam. Legislativní práce byly již zahájeny a lékový záznam by měl být součástí eReceptu od roku 2019. S cílem lékaře a lékárníky maximálně informovat a pomoci jim se zaváděním eReceptu do praxe spustí v únoru Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv v jednotlivých regionech praktické semináře.

Pravidla a podmínky používání eReceptu, systém žádání o vstup do systému elektronické preskripce i odpovědi na nejčastěji kladení otázky z pozice lékaře, lékárníka, pacienta i zdravotní pojišťovny jsou uvedeny na oficiálních stránkách elektronické preskripce: www.epreskripce.cz.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?