Poslanci dali zelenou spravedlivějšímu přerozdělování pojistného

Vytvořeno: 22. 2. 2017 Poslední aktualizace: 22. 2. 2017

„Věřím, že tato novela v konečném důsledku zvýší komfort chronicky nemocných pacientů a také bude motivovat pojišťovny k rozvoji preventivních programů. Zákon reaguje na fakt, který dosud není v praxi dostatečně zohledněn, a to že chronicky nemocní pacienti představují pro systém z hlediska zdravotního pojištění vyšší náklady,“ uvedl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík poté, co poslanci ve třetím čtení podpořili návrh novely zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění.

Návrh zavádí spravedlivější rozdělení prostředků mezi zdravotní pojišťovny, kdy na chronicky nemocné pojištěnce pojišťovny z přerozdělování obdrží částku, která odpovídá průměrným nákladům na léčení dané chronické choroby. Zdravotní pojišťovny s vyšším podílem chronicky nemocných klientů tedy v navrhovaném systému dostanou z přerozdělování více prostředků. Návrh obohacuje současný systém přerozdělování založený výhradně na demografických ukazatelích o tzv. farmaceuticko-nákladové skupiny, zkráceně PCG. Nové nákladové skupiny umožní zohlednit při přerozdělování pojistného vyšší výdaje zdravotních pojišťoven, které jsou spojeny mimo jiné se zvýšenou spotřebou léčivých přípravků a další péče u chronicky nemocných pacientů. Novela také zachovává systém kompenzací za mimořádně nákladné pojištěnce, přičemž jej dále rozvíjí tak, aby tyto náklady byly zohledněny ve větší míře než doposud.

Očekáváme, že reforma povede k většímu důrazu na programy prevence zdravotních pojišťoven, zaměřené na chronické nemoci zohledňované v novém systému přerozdělování, neboť vhodně organizovaná prevence může výrazně zlepšit ochranu zdraví lidí a v důsledku i snížit náklady na léčbu chronicky nemocných.

Změnou oproti vládnímu návrhu novely zákona je odklad účinnosti zákona o jeden kalendářní rok, tedy nově s účinností od 1. 1. 2018, a zároveň aktualizace koeficientů obsažených v přechodných ustanoveních tak, aby vycházely z dat pro rok 2015. Návrh novely zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění bude nyní posuzovat Senát.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?