Podíl pozitivních případů COVID-19 z celkového počtu testů nadále klesá, k tlaku na akutní lůžkovou péči nedochází

Vytvořeno: 15. 4. 2020 Poslední aktualizace: 15. 4. 2020

Vývoj onemocnění COVID-19 v České republice je lineární, nikoliv exponencionální. Stávající počet pozitivních pacientů a čerpání kapacity systému odpovídá predikc​ím ​Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů klesl k hodnotě 4,6 %. Kapacita systému intenzivní péče má stále rezervu. Tato zjištění dnes opět potvrdila, že je situace stabilizovaná. Ministr zdravotnictví ale apeloval na dodržování třech principů: sociální vzdálenosti, hygienických pravidel a nošení roušek. Zdůraznil, že rozhodne zodpovědnost každého v České republice o tom, zda se plán uvolňování opatření dodrží a zda se v následujících měsících vrátíme do běžného režimu.

Z pravidelné týdenní analýzy dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje je zřejmé, že je nyní situace v České republice stabilizovaná. Podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR v úvodní fázi epidemie rostl, poté se stabilizoval, avšak od 30. 3. 2020 klesá až na současnou hodnotu 4,6 %. Řada států vykazuje v mezinárodním srovnání významně vyšší pozitivity, např. Rakousko (9,2 %), Velká Británie (29 %), USA (18,8 %).

„Uvidíme, jak se projeví velikonoční svátky na vývoji počtu pozitivních případů, což se ukáže až za několik dní. Nicméně, stále platí, že máme nyní šíření pandemie pod kontrolou. Nejdůležitější znak toho, že situaci zvládáme, je i to, že v nemocnicích a na odděleních akutní lůžkové péče nedochází k přetížení zdravotního systému jako v jiných zemích. Proto si nyní můžeme dovolit postupně obnovovat péči v ČR,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že v rámci vývoje sledují odborníci především absolutní počet denního nárůstu pozitivních případů, strukturu nakažených a vytíženost nemocniční péče. Vývoj v ČR je podle ministra stále lineární, což je pozitivní zpráva. Pokud by však prudce vzrostl počet pacientů vyžadující intenzivní péči v nemocnicích, muselo by Ministerstvo zdravotnictví přikročit ke změnám v plánovaném uvolňování opatření. „Proto je restart v nemocnicích možný pod podmínkou, že bude zachována kapacita intenzivní péče. Všichni pacienti, kteří půjdou na plánovanou péči, operační či neoperační, by měli být preventivně testováni,“ dodal ministr zdravotnictví.

Podle prediktivních modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) mělo být k 15. dubnu v Česku téměř 7000 laboratorně potvrzených případů koronaviru. Nyní, na základě posledního vývoje, stanovil ÚZIS odhad na přibližně 9 900 potvrzených případů onemocnění k 30.4.2020 s intervalem senzitivity 8 700 – 11 500 případů.

„Z ověřených modelů vyplývá, že Česká republika stále kontroluje šíření nemoci a nedochází k tlaku na akutní lůžkovou péči. V průběhu úterý 14. dubna bylo provedeno opět přes 5000 testů a pozitivně zaznamenáno 82 nových případů, což je pozitivní epidemiologický vývoj. Samozřejmě, bude záležet na promítnutí dalších výsledků a sledování vývoje. Zcela zásadní je také zjištění, že nedochází k nárůstu počtu nemocných v rizikových skupinách a nepozorujeme další významné změny v počtu a charakteristikách pacientů, kteří museli být hospitalizováni,“ vysvětlil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek s tím, že podíl starších pacientů v kategorii 65+ je v České republice 25 %, pro srovnání v Německu je to 30 % a v Itálii 50 %. Dle predikcí ÚZIS by při zachování stávajících trendů vývoje k 30.4. mělo být postupně diagnostikováno celkově cca 2 500 pacientů ve věku 60+ (stav ke 14. 4. je 1 500).

Na základě aktuálních dat také došlo k aktualizaci klíčového parametru, kterým je tzv. reprodukční číslo. To znázorňuje průměrný počet osob, které nakazí 1 nakažená osoba. Aktualizovaná predikce počítá s celkovým reprodukčním číslem R v hodnotě 1,00, přičemž interval spolehlivosti tohoto odhadu ukazuje na hranice 0,95 – 1,05. Scénář pracuje s předpokladem cca 10 % bezpříznakových případů.  

Více najdete v prezentacích na webových stránkách MZ ČR či na stránkách ÚZIS ke koronaviru.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?