Podíl Ministerstva zdravotnictví na humanitární pomoci poskytnuté Gruzii

Vytvořeno: 27. 8. 2008 Poslední aktualizace: 27. 8. 2008

Dne 10. 8. 2008 byla  ČR požádána hlavním velitelstvím NATO o humanitární pomoc Gruzii, která se na něj s žádostí o pomoc obrátila. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto rozhodlo o uvolnění 2 milionů korun na tuto pomoc.
 
Koordinací příprav humanitární pomoci je v těchto případech pověřeno Ministerstvo vnitra, prostřednictvím Operačního informačního střediska MV – GŘ HZS, které se s žádostí o spolupráci obrátilo na odbor krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví. Předmětem  humanitární pomoci bylo poskytnutí krve a krevních derivátů a obvazového materiálu. 
 
Dne 12. 8. 2008 byla odborem krizové připravenosti zajištěna humanitární pomoc ve výši vyčleněné částky cca 2 miliony korun, která obsahovala na základě oficiálně zaslaného rozpisu gruzínské strany 1000 balení albuminu pro infuze, 120 jednotek krve a 160 jednotek krevní plazmy (včetně transportních boxů pro udržení skladovací teploty krve a plazmy) a obvazový materiál. Krev a plazma byly z jedné třetiny poskytnuty Ústřední vojenskou nemocnicí, zbytek  poskytla FN Ostrava a FN Brno z důvodu dostatečných zásob a možnosti zajistit odpovídající dopravu do Prahy pro krev a plazmu. Z různých typů obvazového materiálu bylo odesláno 31 640 ks sterilního obvazového materiálu a 10 007 ks nesterilního materiálu. Na zajišťování humanitární pomoci se podílela firma Grifols s.r.o., Hartmann-Rico a.s. a Ústřední vojenská nemocnice v Praze, která je na základě metodiky vydané MZ a uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci mezi MZ a MO pověřena koordinací určených  krizových transfuzních center v ČR v souvislosti s plněním úkolů metodiky k zajištění krve při mimořádných událostech a za krizových stavů.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?