Pod záštitou ministra zdravotnictví proběhl kulatý stůl o roli tělovýchovného lékařství v medicíně a sportu 

Vytvořeno: 7. 11. 2023 Poslední aktualizace: 7. 11. 2023

Ve čtvrtek 2. listopadu se v Mariánských Lázních uskutečnil v rámci konference Tělovýchovné lékařství 2023 pod záštitou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka kulatý stůl o roli tělovýchovného lékařství v medicíně a sportu, ať už sportu vrcholového, výkonnostního, nebo sportovních aktivit v rámci zdravého životního stylu populace obecně. Diskuze se zúčastnili zástupci z řad lékařské obce, sportovních institucí i politické reprezentace. 

Mezi hlavní diskutovaná témata patřila otázka nedostatečné sítě pracovišť tělovýchovného lékařství, délka života ve zdraví, zlepšení komunikace významu pohybových aktivit či role tělovýchovného lékařství ve zdravotnictví a ve sportu jako takového. To vše jak v každodenním životě u zdravé populace, tak i jako součást léčebných postupů u nemocných. 

„Pohyb je důležitá součást prevence zdraví. Chtěl bych proto velmi poděkovat všem účastníkům této i dalších diskuzí o definování pozice tělovýchovného lékařství v systému. Tuto iniciativu vítám a rád jsem celou konferenci zaštítil. Ministerstvo zdravotnictví má značný zájem především na vzdělávání lékařů v oblasti tělovýchovy,” uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. 

Diskuze se dotkla také nejednoznačného postavení tělovýchovného lékařství v rámci systému prevence a léčby či zvýšení motivace mladých lékařů pro atestaci v tělovýchovném lékařství. Z diskuze vyplynuly také otázky monitoringu, telemedicíny, ale i zdravotní a pohybové gramotnosti.

„Tělovýchovný lékař ve spolupráci s fyzioterapeuty a nutričními terapeuty je schopen předepsat takovou pohybovou aktivitu, která povede ke zvýšení zdatnosti a tím zlepšené prognózy. To ušetří nejen finanční prostředky na zdravotní ale i sociální péči. Sarkopenie je to, co vede totiž ke ztrátě soběstačnosti a snížení kvality života,“ řekl předseda České společnosti tělovýchovného lékařství ČLS JEP Martin Matoulek.

Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek v rámci jednání označil za problematickou skutečnost, že role sportu a pohybové aktivity doposud nebyla formou právní normy definována jako veřejně prospěšná aktivita. „NSA v souladu se svými kompetencemi předložila do legislativního plánu vlády věcný záměr zákona o sportu, který by měl být nadstavbou zákona o podpoře sportu a řešit sport jako celek.“ 

„Obor tělovýchovného lékařství byl zasažen vývojem v 90. letech. Myslím ale, že je na dobré cestě k návratu ke své původní filozofii, tedy k podpoře udržení naší populace ve zdraví“, uvedl poslanec a předseda správní rady VZP Tom Philipp.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?