Pacientské organizace potřebují systémové financování

Vytvořeno: 12. 5. 2022 Poslední aktualizace: 12. 5. 2022

Z kuchyně se to už dělat nedá. Tak znělo heslo dnešní odborné konference Pacientského hubu a Ministerstva zdravotnictví ohledně nutnosti systémového financování pacientských organizací. Z hlediska udržitelnosti u nich totiž nelze dlouhodobě spoléhat na princip dobrovolnosti.

Pacientské organizace jsou převážně spolky sdružující chronicky nemocné osoby a jejich blízké. Za každou z téměř dvou set z nich stojí silný lidský příběh, do kterého se promítla nemoc či zdravotní postižení. Profesionálně vést pacientskou organizaci a aktivně zvyšovat zdravotní gramotnost však nelze dělat po večerech doma z kuchyně.

„Pacientské organizace vznikly tzv. zdola. Založili je sami pacienti nebo jejich rodiny s cílem vzájemně se podpořit a upozornit na problémy, které přináší život se zdravotní diagnózou. Tyto spolky reprezentují zájmy a práva pacientů v systému zdravotní péče,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V českém zdravotnictví hrají pacientské organizace důležitou roli, protože pomáhají odlehčit lékařům i celému systému. Ministerstvo zdravotnictví proto spustilo projekt Pacientský hub. Platforma, sídlící v pražských Vršovicích, nabízí svým členům zázemí, vzdělávací akce, e-learning a vzájemné sdílení zkušeností.

„Abychom zajistili efektivní podporu, musíme odborně řešit také systémové financování. Jsem rád, že se tu dnes sešlo tolik expertů a děkuji všem, kteří podporují neziskové organizace sdružující pacienty a jejich blízké,“ dodává náměstek ministra Jakub Dvořáček.

Projekt Pacientský hub je projekt Ministerstva zdravotnictví ČR financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014 – 2021 z programu Zdraví.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?