Pacientská rada ministra zdravotnictví vyjádřila své stanovisko k případnému použití neregistrovaných vakcín

Vytvořeno: 18. 3. 2021 Poslední aktualizace: 18. 3. 2021

Na zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví, které proběhlo 11. března 2021, přijala Pacientská rada usnesení ve věci očkování proti nemoci covid-19 neregistrovanými vakcínami. Tímto usnesením vyjádřila svůj nesouhlas s případným použitím neregistrovaných vakcín v rámci očkování proti nemoci covid-19.

 „Zvláště u chronicky nemocných pacientů je velmi důležité postupovat při očkování důsledně, tedy očkovat pouze vakcínami schválenými Evropskou lékovou agenturou, neboť jen díky tomu je zaručena jejich bezpečnost a účinnost. Jsem rád, že Pacientská rada se na tomto dohodla a tento postup podporuje,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Pacientská rada podpořila rozhodnutí ministra zdravotnictví neumožnit očkování proti onemocnění covid-19 žádnou vakcínou, která neprošla řádným schválením Evropské lékové agentury. Zástupci rady se vyjádřili, že je nutné, aby nejen léčba, ale i prevence nemocí v České republice respektovala pravidla medicíny založené na důkazech a pacienti nebyli potenciálně ohrožováni na zdraví vakcínami, které nezískaly všechna nutná schválení a povolení. K tomuto vydala Pacientská rada usnesení ve věci očkování proti covid-19 neregistrovanými vakcínami, které je uveřejněno na Portálu pro pacienty a pacientské organizace.

Pacientská rada je stálý poradní orgán ministra zdravotnictví složený ze zástupců pacientských organizací, který funguje jako zprostředkovatel hlasu pacientů na ministerstvu. V rámci své činnosti se účastní připomínkových řízení, při nichž se vyjadřuje k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů, vydává stanoviska či je konzultuje jako zástupce pacientů ve zdravotnictví. V rámci proaktivní činnosti zřizuje pracovní skupiny a věnuje se oblasti ochrany práv a naplňování potřeb pacientů.

Rada má až 25 členů, kteří jsou jmenováni z řad zástupců pacientů vybraných podle přísných kritérií s důrazem na co nejvyrovnanější zastoupení pacientů s různými diagnózami a s přihlédnutím k agendě a kompetencím Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace o činnosti Pacientské rady a jejích pracovních skupinách i další informace o pacientských organizacích a pro pacientské organizace jsou k nalezení na Portálu pro pacienty a pacientské organizace.

 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?