Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Pacienti už nebudou bloudit, lékaři získají víc času, říká ministr Adam Vojtěch

Vytvořeno: 19. 8. 2019 Poslední aktualizace: 19. 8. 2019

Datum vydání: 19. 8. 2019
Zdroj: Právo
Autor: Adam Vojtěch


Čekání na deus ex machina. Tak by se dalo popsat posledních 20 let českého zdravotnictví a přístup jeho hlavních zúčastněných, říkám si pokaždé, když si v novinách přečtu vyjádření expertů, jaké všechny problémy naše zdravotnictví má. 
Závratné vyřešení shora zatím nenastalo, a tak nezbývá, než nyní čelit všem těm problémům, které se mezitím nahromadily. Já na nic nečekám a od prosince 2017 na ministerstvu poctivě pracujeme na jednom opatření za druhým. Moji kritici namítají, že jsem ve funkci už rok a půl a jak to, že se třeba desítky let zanedbávaná organizace péče ještě nenapravila?! To bych se měl spíš ptát já, co tu řadu let dělali ti, kteří měli šanci zdravotnictví zásadně změnit. A nezměnili. 
Zázraky na počkání neumím, ale vzít za práci ano. A právě organizace péče je něco, na co se konečně někdo pořádně podíval a udělal první krok ke změně. Bloudění pacienta systémem, dlouhé čekací lhůty, přetížení specialisté a slabí praktičtí lékaři. To jsou největší bolesti našeho zdravotnictví. Co s tím? 
Klíčem úspěchu je reforma primární péče, kterou již přes rok připravujeme a postupně uvádíme v život. Primární péče musí být mnohem silnější. Zejména praktičtí lékaři, kteří by měli být základním kamenem zdravotní péče a průvodcem pacienta systémem. Díky větším kompetencím budou umět pacientovi pomoci s většinou jeho problémů a ve vážnějších případech co nejrychleji pacienta dostanou ke specialistovi. 
Praktici převezmou od specialistů část pacientů – ty s lehčími problémy, nebo ty, které je potřeba pravidelně kontrolovat a předepisovat jim léky. Péče se zrychlí a zefektivní. A hlavně, specialisté budou mít víc času na opravdu vážné případy a zkrátí se čekání na vyšetření. 
Pacienti již nebudou muset kvůli pouhému receptu dojíždět desítky kilometrů. Pomoc najdou u svého lékaře v místě bydliště. A ten na ně bude mít mnohem víc času než přetížený specialista, bude moci včas odhalit jakýkoliv problém a poslat pacienta urychleně na správné místo. 
Průkopníkem je v tomto směru onkologie. Pacienty po úspěšné onkologické léčbě bude po dohodě onkologů a praktiků nově sledovat jejich praktický lékař. Toto zvyšování kompetencí refl ektuje nově uzavřená dohoda lékařů se zdravotními pojišťovnami na příští rok. 
Je mezi nimi například i časný záchyt demence, obezity, management kolorektálního screeningu či péče o prediabetika. A právě v ČR, kde čelíme epidemii diabetu, je to ta správná cesta, jak s tím bojovat. Protože cukrovku musíme řešit dřív, než propukne. Dalším krokem bude péče o diabetiky a chronické pacienty. Změny zavádíme citlivě a postupně, ve spolupráci s odborníky. Neděláme revoluci, ale evoluci. Škoda jen, že se k tomu neodvážil již někdo přede mnou. 
Dlouhé čekání na vyšetření u specialisty může být také způsobeno tím, že zdravotní pojišťovny dostatečně neplní svou zákonnou povinnost a nezajišťují místní a časovou dostupnost služeb pro své klienty. Proto jsme si na to posvítili a poslali do pojišťoven ministerskou kontrolu. Výsledky budou na podzim a v návaznosti na ně určitě připravíme varianty řešení, které zabezpečí dostupnost péče pro naše občany. 
Dalším problémem je nedostatek dat. Proto plánujeme opatření, aby všichni ambulantní specialisté povinně informovali o délce čekacích dob v jejich ordinacích. Pacient tak bude informován a bude si moci vybrat lékaře, který jej ošetří v preferované lhůtě, a ten bude povinen ho přijmout. 
Rovněž zvažujeme povinnost ošetřujícího lékaře předem informovat pojišťovnu o nutnosti navazující služby. Ta by poté měla lepší možnost sledovat vytížení kapacit lékařů. Současně jsou lékaři stále více ze strany pojišťoven finančně motivováni za přijímání nových pojištěnců a za delší pracovní dobu v rámci týdne. A ambulantní specialisté konkrétně i za to, že přijmou od praktického lékaře pacienta na vyšetření v urgentním stavu týž den, což rozhodně povede k výraznému zvýšení dostupnosti péče a včasnému ošetření. 
Nemluvě o zásadním snižování administrativy lékařů, kteří tak budou mít víc času na pacienty, a řešení nedostatku lékařů v některých specializacích systémovými kroky, jako je navýšení kapacit lékařských fakult nebo finanční podpora mladých lékařů skrze rezidenční místa. 
Zkrátka nespoléháme na to, že to „nějak“ dopadne, jako moji předchůdci, ale děláme konkrétní kroky s jasným cílem. Zlepšit zdravotní péči pro naše občany.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?