Pacienti se dočkají záchranky všude tam, kde ji potřebují

Vytvořeno: 10. 7. 2008 Poslední aktualizace: 10. 7. 2008

Zlepšení dostupnosti zdravotnické záchranné služby na území celé republiky, odstranění bílých míst v síti stanic záchranné služby a zvýšení ochrany za mimořádných a krizových situací přináší nový zákon o zdravotnické záchranné službě, který předložilo Ministerstvo zdravotnictví ČR do připomínkového řízení. Celkem by mělo vzniknout 44 nových stanovišť záchranné služby v oblastech, kde se nyní profesionální pomoc nedostává pacientovi včas. Nejvíce stanic přibude podél pomezí Moravy a Čech, v Krkonoších, jižních a středních Čechách.


 


Zákon řeší i přesah působnosti záchranné služby mezi jednotlivými kraji. Vozy rychlé záchranné služby budou vždy vyjíždět z nejbližšího stanice od místa dojezdu, i kdyby se nacházelo za hranicemi kraje. „Výrazně se tak zlepší kooperace jednotlivých středisek záchranné služby například v případě kalamity nebo rozsáhlé dopravní nehody na hranicích několika krajů,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby za tímto účelem uzavřou smlouvu o spolupráci a dohodnou se na refundacích těchto výjezdů.


 


Významnou novinkou, kterou připravovaný zákon přináší, je stanovení dojezdové doby pro konkrétní oblasti v České republice v rozmezí od deseti do dvaceti minut. Zrychlení dojezdu záchranné služby – a s tím související zvýšenou pravděpodobnost záchrany lidských životů – umožní i uváděné rozšíření počtu stanovišť. „Časové rozpětí dojezdu záchranky je závislé na demografických, topografických a rizikových faktorech dané oblasti, s výjimkou případů nenadálých nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínek. Členové výjezdové skupiny budou navíc povinni vyjet nejpozději do dvou minut od převzetí pokynu k výjezdu,“ říká Markéta Hellerová, náměstkyně ministra pro zdravotní péči. Na zajištění činností poskytovatelů zdravotnické záchranné služby chce ministerstvo zdravotnictví vyčlenit jednorázové investiční náklady v celkovém objemu 250 milionů korun, které by byly rozloženy do tří let.


 


Zákon mění také způsob financování zdravotnické záchranné služby. „Nyní hradí zhruba 70 % nákladů na provoz záchranky kraj a 30 % tvoří příspěvky státu. To by se ale mělo změnit. Zdravotnická záchranná služba bude hrazena z více zdrojů, nejen z rozpočtu zřizovatele. Základními zdroji financování budou podle nového zákona zejména veřejné zdravotní pojištění, státní rozpočet a v menší míře pak rozpočty krajů. Peníze, které kraje ušetří, by mohly jít například do dalšího rozvoje zdravotnické záchranné služby, obnovy vozového parku apod.,“ dodává Markéta Hellerová.


 


 


 


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Mgr. Tomáš Cikrt, e-mail: tis@mzcr.cz


 


 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?