Pacienti mohou od pondělí sdílet svůj lékový záznam s lékaři, lékárníky a klinickými farmaceuty

Vytvořeno: 29. 5. 2020 Poslední aktualizace: 29. 5. 2020


Od pondělí 1. června začne fungovat sdílený lékový záznam pacienta. Jde o jednu z klíčových funkcionalit informačního systému eRecept. Umožňuje, aby s informacemi o lécích, které se již dnes nachází v centrálním úložišti elektronických receptů, mohli ve prospěch pacientů v rámci poskytování zdravotní péče pracovat lékaři, lékárníci a kliničtí farmaceuti, ve chvíli, kdy jim poskytují zdravotní službu.

Od 1. června 2020 tak budou pacienti ještě lépe chráněni. Sdílený lékový záznam umožní lékařům, lékárníkům a klinickým farmaceutům při poskytování zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta a nastavit mu správnou farmakoterapii. To povede k eliminaci nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitního užívání, což zajistí vyšší míru bezpečí pacienta.

„Lékař již nebude odkázán pouze na informace o užívaných lécích, které mu poskytne pacient, kdy neexistuje záruka úplnosti a přesnosti takových informací. A lékárníci budou moci díky náhledu do záznamu poskytnout přesnější poradenství v dávkování, zkontrolovat kombinaci s jinými léčivy a odhalit případné nežádoucí účinky. Díky sdílenému lékovému záznamu tak bude pacient významně více chráněn před nežádoucími lékovými interakcemi a duplicitami léků, které by mohly poškodit jeho zdraví,vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

S užitím vzájemně se neslučujících léků na předpis má zkušenost 17 % Čechů. Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění, který si nechalo Ministerstvo zdravotnictví zpracovat v lednu tohoto roku společností Median na vzorku 1027 osob. V něm také polovina respondentů uvedla, že má předepsáno 1-5 léků současně (51 %), 32 % lidí přitom od 2 lékařů, 16 % lidí dokonce od 3 a více lékařů. Průzkum také zjistil, že 12 % respondentů si nepamatuje názvy léků, 11 % lidí pouze některé. „Ne každý si pamatuje, jaké léky bere. A právě proto je tu lékový záznam. Pozitivní zprávou je, že téměř 92 % dotázaných vítá existenci systému, ve kterém lékař vidí všechny užívané léky,“ doplnil ministr Vojtěch. Proti sdílení údajů o svých lécích je přitom jen 5,8 % respondentů. Pro ně je připravena možnost vyslovit nesouhlas s nahlížením do lékového záznamu. „Pacient má právo kdykoliv projevit plošný nesouhlas s tím, aby ošetřující lékař nebo jeho lékárník nahlížel do jeho lékového záznamu. Stejně tak může pacient udělit explicitní souhlas jen vybranému konkrétnímu lékaři, lékárníkovi či klinickému farmaceutovi. Je také možné kdykoliv opětovně projevit souhlas, tedy svůj nesouhlas odvolat. Rodiče mají také právo projevit nesouhlas s nahlížením lékaře a lékárníka do lékového záznamu jejich dětí. To vše prostřednictvím pacientské webové aplikace nebo písemně dopisem,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel. V souvislosti se startem sdílení lékového záznamu Státní ústav pro kontrolu léčiv spustil na stránkách www.epreskripce.cz novou službu pro občany „Ověření souhlasů“, kde si každý může ověřit, jaké má aktuální nastavení souhlasů či nesouhlasů s nahlížením na lékový záznam pacienta pro lékaře, lékárníky a klinické farmaceuty.

Na systém elektronického receptu a lékový záznam, který obsahuje, jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost dat. Je do něj zabudována celá škála preventivních i následných záruk technického i administrativního charakteru zajišťujících, že se do něj dostanou jen povolané osoby. Nahlížet do lékového záznamu je dovoleno pouze lékaři, u něhož je možné prokázat, že existuje vztah mezi ním a pacientem, tedy, že mu poskytuje zdravotní služby (např. předepsal mu někdy léčivý přípravek). „Svůj lékový záznam, tedy výpis předepsaných a vydaných léků, již dnes vidí každý pacient díky aplikaci eRecept. Nově může pacient do tohoto seznamu umožnit náhled svému lékaři, lékárníkovi a klinickému farmaceutovi, aby měli při stanovování léčby či výdeji léků potřebné informace. Mohu všechny ujistit, že centrální uložiště eReceptů je velmi dobře a spolehlivě zabezpečeno. Lékaři, lékárníci i kliničtí farmaceuti přistupují do lékového záznamu na základě schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv a prostřednictvím přístupových údajů pro práci se systémem eRecept s využitím komunikace zabezpečené SSL certifikátem,“ ujistila ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Kdo do lékového záznamu nahlížel, pacient lehce ověří v aplikaci v historii přístupů.

Dojde také k výraznému zjednodušení načítání identifikátorů eReceptů v lékárně. Od 1. června 2020 mohou pacienti k výdeji předepsaných léčivých přípravků v lékárnách využít občanský průkaz nebo cestovní pas. Lékárník po načtení čísla dokladu získá seznam všech předepsaných a zároveň platných identifikátorů. Původní možnost výdeje léků na základě předložení jednotlivých eReceptů však zůstává zachována v plném rozsahu. Státní ústav pro kontrolu léčiv o novince informoval v tiskové zprávě.

Aktuálně v souvislosti s epidemií koronaviru také systém eRecept nabyl na ještě většího významu. „Epidemie koronaviru podpořila elektronizaci zdravotnictví. A eRecept se v tomto období významně osvědčil a fungoval zcela bez problémů. Největší výhodou byla možnost předávání identifikátoru na dálku formou SMS, emailu a aplikace, a to jak od lékaře pacientovi, tak od pacienta třeba někomu z rodiny,“ dodal ministr. V březnu a dubnu výrazně vzrostl počet vydaných eReceptů formou SMS. Zatímco v únoru to bylo 1,77 mil., další měsíc již 3,27 mil. a v dubnu 2,85 mil. odeslaných SMS. Statistiky naleznete zde.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?