Otevřená odpověď ministra zdravotnictví na otevřený dopis koalice soukromých lékařů

Vytvořeno: 1. 11. 2013 Poslední aktualizace: 1. 11. 2013

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás oslovit stejnou cestou a reagovat na Váš otevřený dopis, který jste mi adresovali. V první řadě bych Vás rád ujistil, že při přípravě úhradové vyhlášky na rok 2014 respektujeme plně Vaše požadavky zaslané Ministerstvu zdravotnictví ČR dne 16. 9. 2013. Konkrétně se jedná o tato opatření:

  1. Seznam zdravotních výkonů bude dle Vašich požadavků po částečné kultivaci zachován v současné podobě. Nový seznam výkonů bude vydán na začátku roku 2014, a to s platností od 1. ledna 2015. Vznikne tak prostor pro jeho případné doplnění.
  2. Úhrady výkonů v ambulantní péči neklesnou v příštím roce pod úroveň referenčního období, tedy roku 2012, tak jak požadujete.
  3. Respektujeme také Váš požadavek v oblasti regulací, kde se situace rozhodně nezhorší oproti roku 2012.

Všechny tyto Vaše požadavky hodláme do úhradové vyhlášky zohlednit, není mi tedy zřejmé, proč dnes v médiích hrozíte masovými protesty.

Je zřejmé, že vlivem mj. také makroekonomických příčin (inflace, růst DPH) finanční prostředky chybějí v mnoha segmentech zdravotnictví. Cílem při přípravě úhradové vyhlášky pro rok 2014 tedy bude v maximální možné míře upustit od restrikcí úhradové vyhlášky letošní a za daných možností státního rozpočtu vyjít vstříc reálným požadavkům jednotlivých segmentů. Nelze ovšem vyhovět každému požadavku v plném rozsahu – při jejich respektování by bylo třeba dodat do systému dalších 40 – 50 miliard korun. Vážení kolegové, jak jistě sami uznáte, takový požadavek je mimo ekonomickou realitu a je tedy třeba hledat kompromisy i při přípravě úhradové vyhlášky na příští rok. Vzhledem k výše popsanému půjde v každém případě o umění možného.

Našim cílem skutečně je mj. stabilizovat situaci v těch nemocnicích, které se vlivem všech faktorů dostaly do vážné ekonomické situace. V žádném případě to ale neznamená, že by se tak mělo dít na úkor jiných segmentů.

Díky tomu, že se nám podařilo poprvé od roku 2009 dosáhnout valorizace plateb za státní pojištěnce, může systém zdravotnictví už v letošním roce očekávat nárůst prostředků o 800 milionů korun, pro rok příští tato valorizace znamená navýšení financí o téměř pět miliard korun. V sektoru ambulantních specialistů v příštím roce dojde k nárůstu financí o 500 až 600 milionů korun oproti roku 2013.

MUDr. Martin Holcát, MBA, ministr zdravotnictví

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?