Omezení reexportu léků povede k vyšší ochraně českých pacientů

Vytvořeno: 31. 1. 2017 Poslední aktualizace: 31. 1. 2017

„Díky této novele v zákoně zakotvíme mechanismus pro omezování opětovného vývozu některých důležitých léků. Bude tak zajištěna jejich dostupnost pro české pacienty v situacích, kdy by hrozil nedostatek těchto přípravků,“ připomněl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík důležitost novely zákona o léčivech po jejím schválení v Poslanecké sněmovně. Norma byla v dolní komoře Parlamentu ČR přijata poté, co ji poslancům na stůl vrátili senátoři s pozměňovacími návrhy, které mj. zohledňovaly výhrady ÚOHS k původní novele. Tyto senátní návrhy však nebyly Poslaneckou sněmovnou akceptovány a novela tak byla schválena v původním sněmovním znění. Nyní zamíří k podpisu prezidenta republiky.

Omezení či zákaz tzv. reexportu není v rozporu s evropským právem a zásadou volného pohybu zboží. Ve smyslu výjimky obsažené v čl. 36 Smlouvy o fungování EU se totiž jedná o proporcionální a výjimečné, nikoliv plošné, opatření, které má sloužit k ochraně zdraví pacientů.

Dalším hlavním cílem novely je adaptace unijního nařízení o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků. Česká republika tak bude díky této novele mít v tomto směru novou a moderní právní úpravu v souladu s Evropskou unií.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:tisk@mzcr.cz
 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?