Odpovědi ministerstva zdravotnictví na dotazy MFD

Vytvořeno: 23. 6. 2015 Poslední aktualizace: 23. 6. 2015

23.06.2015 Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje odpovědi ministerstva zdravotnictví na otázky, které vznesla redaktorka Mladé fronty Dnes Lenka Petrášová. Činíme tak na základě předchozích zkušeností, kdy informace poskytnuté redakci uvedeného deníku byly účelově zkresleny v jednoznačný neprospěch ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.

1) Na ministerstvo zdravotnictví se vrací lidé, kteří tu na různých pozicích už v minulosti pracovali v době Tomáše Julínka, nebo jsou spojeni s Markem Šnajdrem, jako například pan Marčík, vysokou pozici zastává David Kotris, Jan Klusáček, jak jsem již jmenovala a další. Na základě čeho si je pan ministr vybral? Oslovil je sám, nebo mu byli doporučeni?

Náměstek David Kotris, který na ministerstvu zdravotnictví pracoval i v době před nástupem ministra Němečka, byl odvolán a na jeho místo nastupuje dosavadní ekonomický náměstek Nemocnice Na Bulovce Petr Landa. Michal Marčík, který 12 let pracoval jako parlamentní zpravodaj a má tedy velkou praxi, byl panu ministrovi doporučen hned ze dvou stran. Jednak bývalou ministryní spravedlnosti a nyní poslankyní Marií Benešovou, pro kterou pan Marčík pracoval na resortu spravedlnosti a jednak mnou (tedy tiskovou mluvčí), neboť jsem kvalitu jeho práce znala právě ze spolupráce na ministerstvu spravedlnosti. Pan Marčík pracoval jako vedoucí oddělení vládní a parlamentní agendy před nástupem na MZ již ve dvou dalších úřadech za ministrů ČSSD, a  to zmíněné spravedlnosti a následně na ministerstvu školství. Jan Klusáček je řadový referent a pan ministr si sám řadové referenty nevybírá.

2) Ing. Jiří Borej pracuje pro MZ na eHealth, zároveň však stále zastupuje IT firmu Autocont. Nejde o střet zájmů? Bude to pan ministr nějak řešit?

Pan Borej dostal od MZ již před časem nabídku, aby z firmy Autocont odešel a tímto odchodem podmiňujeme jeho další spolupráci s MZ na tvorbě eHealth. Pan Borej toto akceptoval. Konkrétně pan Borej byl MZ doporučen jako prověřený odborník mimo jiné předsedou zdravotního výboru panem Vyzulou s tím, že je v týmu poradců výboru pro oblast IT.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?