Od července se změní způsob výdeje léků s obsahem pseudoefedrinu

Vytvořeno: 29. 6. 2018 Poslední aktualizace: 29. 6. 2018

Společná tisková zpráva Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.


Od 1. července 2018 dojde ke změně výdeje léků s obsahem pseudoefedrinu. Léčivé přípravky, které pseudoefedrin obsahují, se budou nově vydávat přes elektronický Registr léčivých přípravků tak, aby byla zajištěná kontrola nad celkovým množstvím pseudoefedrinu pro jednotlivého pacienta. Ten si bude moci vyzvednout léky s omezením maximálně 900 mg pseudoefedrinu v období 7 po sobě jdoucích dnů.  Do tohoto limitu se započítají výdeje ze všech lékáren, které navštíví. Daná opatření se běžného pacienta nijak nedotknou. Díky tomuto nastavení se zamezí zneužívání těchto léků k nelegální výrobě metamfetaminu.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Národní protidrogovou centrálou oslovilo všechny držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. Ti přistoupili na návrh státní správy a požádali o změnu způsobu výdeje jejich léků, která zajistí jejich bezpečné využití. „Jde o další krok v komplexu řešení kriminality spojené s metamfetaminem. Za posledních 10 let došlo v České republice nejen k nárůstu problémových uživatelů pervitinu, roste bohužel i spotřeba této drogy.  Proto je třeba přijímat opatření, která sníží dostupnost prekurzorů a pomocných chemických látek k výrobě pervitinu, a zkomplikují tak život výrobcům drog,“ uvedl náměstek ministra vnitra Jiří Nováček.

Zneužívání metamfetaminu s sebou vedle kriminálních aspektů nese především zdravotní a sociální rizika. Metamfetamin je v České republice syntetickou drogou číslo jedna, co se týče její nelegální výroby a jejího zneužívání. „Pro Ministerstvo zdravotnictví je ochrana zdraví obyvatel před nežádoucími účinky spojenými s nelegálním užíváním návykových látek dlouhodobou prioritou. S tím je spojená i naše dlouhodobá strategie maximálně snížit dostupnost výchozích látek pro nelegální výrobu metamfetaminu. Proto velmi vítám elektronickou kontrolu množství pseudoefedrinu pro jednotlivého pacienta, která má preventivní charakter před vznikem závislostí u našich občanů,“ vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel. Ke změně způsobu výdeje léků s obsahem pseudoefedrinu navíc došlo bez nutnosti legislativních změn.

Naprostá většina látek zneužívaných k nezákonné výrobě pervitinu na našem území je aktuálně nelegálně dovážena ze zahraničí. Pseudoefedrin používaný v malých „domácích“ laboratořích je však získáván i z léčivých přípravků vydávaných v našich lékárnách bez lékařského předpisu. V systému je aktuálně možné si v několika lékárnách v jeden den vyzvednout více balení léků s obsahem pseudoefedrinu a tyto následně zneužít k výrobě drog. To od 1. července nebude možné. „Pro pacienty se nic nemění. Při výdeji léčiva se prokáží občanským průkazem tak, jako nyní. Zápis identifikačních údajů však bude proveden do Registru pro léčivé přípravky s omezením nikoliv do vnitřní evidence lékárny, jako tomu bylo doposud. Opatření se tak dotkne pouze potenciálních výrobců pervitinu,“ dodává zastupující ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?