Očkovací látky jsou rozvezeny na očkovací místa hned, jak dorazí do České republiky

Vytvořeno: 26. 2. 2021 Poslední aktualizace: 26. 2. 2021

Občané České republiky mohou být aktuálně očkováni třemi dostupnými vakcínami. Očkovací látky od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca jsou k dispozici na jednotlivých očkovacích místech po celé republice. Všechny uvedené očkovací látky jsou Ministerstvem zdravotnictví rozdělovány do jednotlivých krajů podle populačního klíče spočívajícího v poměrném zastoupení osob ve věku 65 a více let. Pouze u vakcíny Pfizer/BioNTech vytváří Ministerstvo zdravotnictví pohotovostní operační zásobu ve Fakultní nemocnici Bulovka, Ústřední vojenské nemocnici Praha a Fakultní nemocnici Brno ve výši 10 – 15 % dodávek. Další nakládání s očkovacími látkami je na krajských koordinátorech očkování. Ti zabezpečují realizaci procesu očkování ve svém kraji a rozhodují o rozdělení počtu balení očkovacích látek do jednotlivých očkovacích míst v kraji či k praktickým lékařům.

Očkovací látky by měly být do České republiky dodávány ve sjednaných intervalech. Dodávky jsou bohužel občas výrobci, především s ohledem na omezené výrobní kapacity a celosvětovou velkou poptávku po očkovacích látkách, snižovány. Ministerstvo zdravotnictví komunikuje s výrobci a průběžně informuje krajské koordinátory o plánovaných dodávkách očkovacích látek do České republiky, případně o jejich změnách. Informaci o konkrétních dodávkách do krajů předává Ministerstvo zdravotnictví ve chvíli, kdy je dodávka očkovací látky výrobcem skutečně potvrzena. Vzhledem k tomu, že se jedná o očkovací látky aplikované ve dvou dávkách a termíny dodávek očkovacích látek se mohou z výše uvedených důvodů měnit, doporučujeme očkovacím místům plánovat očkování tak, aby byla zajištěna určitá kapacita očkovací látky i na aplikaci druhé dávky. Není však povinností držet zásobu očkovacích látek pro druhé dávky.

Distribuce aktuálně dostupných očkovacích látek do České republiky se liší dle výrobců a podmínek pro transport a uchování očkovací látky, stejně jako dle výrobní kapacity dané společnosti.

Očkovací látka od Pfizer/BioNTech je distribuována do ČR jednou týdně, a to přímo výrobcem. Ten distribuuje očkovací látku do 31 distribučních očkovacích míst, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. Odtud je pak očkovací látka dle pokynu krajského koordinátora předávána dalším očkovacím místům.

Očkovací látka Moderna je dodávána do jednoho distribučního skladu společnosti Avenier v intervalu dvou závozů v měsíci. Z daného skladu je očkovací látka distribuována na základě objednávek krajských koordinátorů na jimi stanovená očkovací místa. Aktuálně se jedná o přibližně 100 míst v České republice. Rozdělení očkovací látky do jednotlivých očkovacích míst je v kompetenci krajského koordinátora očkování v rámci limitu stanoveného Ministerstvem zdravotnictví.

Množství vakcín objednané krajem musí být v rámci limitu stanoveného Ministerstvem zdravotnictví.

Očkovací látka AstraZeneca je dovážena do České republiky jednou týdně do jednoho distribučního skladu společnosti Alliance Healthcare, odkud je následně rozvezena vybraným distributorem na jednotlivá očkovací místa. V rámci České republiky je umožněna distribuce až na 7 400 míst, a to s ohledem na plánované zapojení praktických lékařů od března. Seznam míst je průběžně doplňován podle požadavků krajských koordinátorů. Rozdělení očkovací látky do jednotlivých očkovacích míst je v kompetenci krajského koordinátora očkování v rámci limitu stanoveného Ministerstvem zdravotnictví.

Zadávací řízení na výběr distributora je zahájeno vždy v okamžiku, kdy jsou známy transportní a skladovací podmínky. V opačném případě by účastníci výběrového řízení vůbec nevěděli, jaké podmínky musí pro skladování a rozvoz vakcíny splňovat. Konečná verze transportních a skladovacích podmínek je přitom součástí podmínečné registrace Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Formálně by tedy soutěž měla začít až ve chvíli schválení očkovací látky. Jak v případě očkovací látky Moderna, tak v případě očkovací látky AstraZeneca bylo ale jednací řízení bez uveřejnění zahájeno zdravotními pojišťovnami ještě před schválením očkovací látky, neboť se podařilo zjistit verzi transportních a skladovacích podmínek. Zároveň je třeba zdůraznit, že u obou očkovacích látek (Moderna i AstraZeneca) byly první dodávky dodány do ČR bezprostředně po schválení obou očkovacích látek.

V případě obou očkovacích látek tak došlo k situaci, kdy byl pro první dodávky v rámci ČR zajištěn distributor přímo vybraný Ministerstvem zdravotnictví. Mezitím i nadále probíhal transparentní výběr distributora za účasti všech potenciálních zájemců, a to v úzké součinnosti Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Jakmile je výběrové řízení skončeno, začíná očkovací látky distribuovat vítěz výběrového řízení.

Je nutné uvést, že očkovací látky jsou rozděleny mezi kraje ještě před jejich dodáním do ČR a distribuovány jsou krajům nejpozději následující den po příjezdu do ČR, pokud se daný kraj nerozhodne skladovat vakcíny v centrálním skladu.

Přehledné statistiky o vykázaných očkováních jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru. Více informací k dennímu přehledu dat k očkování proti COVID-19 uvádíme také v pravidelných tiskových zprávách, které jsou rovněž dostupné na webových stránkách MZČR.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?