O požadavcích Sekce mladých lékařů a zdravotnických odborů dnes jednali zástupci Ministerstva zdravotnictví, nemocnic, zdravotních pojišťoven, mladých lékařů a zdravotnických odborů

Vytvořeno: 13. 11. 2023 Poslední aktualizace: 14. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví splní většinu požadavků Sekce mladých lékařů a zdravotnických odborů. Shoda je na snížení počtu přesčasů, zavedení 24hodinového výkonu práce, kde již byl podán poslanecký návrh a požadavcích v oblasti vzdělávání, pracovních podmínek a navýšení odměňování zdravotníků. Dohoda nepadla na míře navýšení platů a uvalení tarifních platů na všechny poskytovatele lůžkové péče. Další jednání proběhne v úterý 21. 11. 2023.

 

Ministerstvo zdravotnictví učiní či učinilo následující kroky:

 • Vzdělávání
  1. Určení koordinátora vzdělávání v každé přímo řízené nemocnici s akreditací pro vzdělávání + supervize a metodické vedení ze strany MZ + IPVZ (první setkání proběhlo 13.11.2023) (splněno)

  2. Povinnost volna před atestační zkouškou a zkouškou po kmeni. (přímo řízeným nemocnicím příkazem ministra, ostatním nemocnicím zákonem od 1. 1. 2025)

  3. Zřízení kontaktního místa pro stížnosti na nedodržování plánu vzdělávání lékaře.

 • Pracovní podmínky
  1. Předložení zákoníku práce prostřednictvím navrácení limitu pro přesčasovou práci a umožnění 24hodinových směn s povinností volna po celý následující den. Předložena jako poslanecký návrh s účinností od 1. ledna 2024. (splněno)

 • Odměňování
  1. Úhradová vyhláška počítá s nárůstem odměňování zdravotnického personálu v nemocnicích v příštím roce ve výši minimálně 6,8 miliardy (splněno)

  2. První navýšení platů v přímo řízených nemocnicích včetně změny nařízení vlády o katalogu prací skrze úpravu tarifního odměňování lékařů: po absolvování lékařské fakulty zařazení do 12. platové třídy, po zkoušce po kmeni do 13. třídy a po složení atestační zkoušky do 14. třídy. (od 1. ledna 2024)

   1. Součástí i jednotné nastavení nepodkročitelné výše platu pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích odvíjející se od kvalifikace

  3. Další navýšení platů/mezd od 1.1.2025 – splnění „Hegerova memoranda“ – „Nejpozději od 1.1.2013 dosáhne plat lékaře v přímé úměře na dosažené kvalifikace a praxi 1,5násobku až 3násobku průměrné mzdy v národním hospodářství ČR vyhlášené ČSÚ za rok o dva roky předcházející (při dosažení podmínky limitace objemu přesčasové práce na úrovni evropského standardu, tedy maximum osm hodin přesčasové práce týdně)“

  4. Samostatný zákon o odměňování zdravotníků

   1. Do konce roku 2024 bude zřízena pracovní skupina i za účasti zdravotnických odborů a České lékařské komory, platnost zákona plánována na 1. ledna 2025)

„Kolegům jsme dali férovou nabídku na řešení jejich požadavků v oblasti vzdělávání, pracovních podmínek a odměňování. Jsem velmi rád, že v oblasti vzdělávání a pracovních podmínek panuje shoda. Vzdělávací koordinátoři dnes zasedli na IPVZ i za přítomnosti pana viceprezidenta Přády, poslanecký návrh na snížení dobrovolných přesčasů na původní úroveň a umožnění 24hodinového výkonu práce je ve Sněmovně, úhradová vyhláška s 6,8 miliardami na nárůst odměňování zdravotníků v nemocnicích je zveřejněna. A garantuji, že příjmy zdravotníků budou od 1. ledna 2024 v přímo řízených nemocnicích zvýšeny,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?