O každém pacientovi s onemocněním koronavirem musí nemocnice zpracovat „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“

Vytvořeno: 26. 3. 2020 Poslední aktualizace: 26. 3. 2020


Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče vyplnit o každém pacientovi s koronavirem tzv. Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu. Ten musí následně odeslat do Informačního systému infekčních onemocnění, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zvládání dopadů onemocnění koronavirem.  

Současně musí poskytovatelé zdravotních služeb akutní lůžkové péče stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících událostí oznámit, že přijali do péče pacienta s onemocněním koronavirem, který je v těžkém stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí či použití extrakorporální membránové oxygenace.
V případě, že se stav již hospitalizovaných pacientů změní na těžký či vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, musí poskytovatelé stejným způsobem tuto situaci nahlásit.
Předmětem opatření je zajistit nezbytnou úplnou informaci o všech pacientech s onemocněním COVID 19 hospitalizovaných v České republice, a to prostřednictvím informačního systému spravovaného Ministerstvem zdravotnictví, zřízeném a provozovaném podle zákona č. 258/2000 Sb. 

Celé znění mimořádného opatření naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  


Jste spokojeni s obsahem této stránky?