Novým ředitelem Národního ústavu duševního zdraví bude Petr Winkler

Vytvořeno: 15. 6. 2021 Poslední aktualizace: 15. 6. 2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) Petra Winklera, který uspěl v otevřeném výběrovém řízení. Funkce se ujme ve středu 16. června.

„Nový ředitel by se měl primárně zaměřit na naplňování reformy péče o duševní zdraví, na metodickou a odbornou podporu celého reformního procesu, včetně evaluace probíhajících aktivit. Role Národního ústavu duševního zdraví je pro reformu péče o duševní zdraví zcela klíčová. Zároveň je však nutné zajistit i další úkoly NÚDZ, především výzkum v oblasti neurověd a klinickou péči. Zvláštní pozornost je potom potřeba věnovat hospodaření organizace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

PhDr. Petr Winkler, Ph.D. vystudoval sociální politiku a sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také Health service and population research na Institutu psychiatrie, psychologie a neurovědy v Londýně. Winkler v Národním centru duševního zdraví působí už od roku 2011, kdy pracoval na pozici vedoucího výzkumného pracovníka. Dříve svou praxi rozvíjel také v Psychiatrickém centru Praha. Mimo to je členem rady sociální prevence v Psychiatrické společnosti ČLS JEP a rady Sekce prevence v Evropské psychiatrické asociaci.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?