Novým ředitelem Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně bude Jan Šaloun

Vytvořeno: 3. 10. 2019 Poslední aktualizace: 3. 10. 2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval na pozici ředitele Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně Jana Šalouna. Rozhodl se tak na základě doporučení výběrové komise. Funkce se ujme 1. listopadu 2019. Národní centrum je respektovanou vzdělávací platformou pro nelékařská zdravotnická povolání a já věřím, že nový pan ředitel bude pracovat na jeho dalším odborném rozvoji tak, aby nelékařským pracovníkům nabízelo čím dál kvalitnější služby. Pan doktor Šaloun má s vedením vzdělávací instituce několikaleté zkušenosti, které věřím, že dokáže zúročit v nové funkci a naplnit cíle centra směrem ke zdravotnické veřejnosti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D. vystudoval farmacii na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) a následně získal atestaci z oboru Veřejné lékárenství. V období 2014 – 2018 byl pověřen vedením Ústavu aplikované farmacie Farmaceutické fakulty VFU Brno, kde zastával také funkci proděkana pro pedagogickou činnost. V letech 2015 – 2019  byl pověřen vedením Vzdělávacího institutu Farmaceutické fakulty VFU Brno. Doposud působil jako akademický pracovník Ústavu aplikované farmacie téže fakulty a zároveň pracoval jako odborný pracovník Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2017 byl jmenován členem Vzdělávací rady farmaceutů a členem akreditační komise pro obor Praktické lékárenství. Podílel se také na výuce specializačního vzdělávání farmaceutických asistentů v rámci Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. V neposlední řadě je členem Vědecké rady Farmaceutické fakulty VFU Brno.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?