Novým ředitelem FN Olomouc byl jmenován doc. Havlík

Vytvořeno: 27. 2. 2012 Poslední aktualizace: 27. 2. 2012

Ministr zdravotnictví Leoš Heger jmenoval do funkce ředitele Fakultní nemocnice Olomouc jejího dosavadního náměstka léčebné péče doc. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D. Potvrdil tak doporučení výběrové komise. Do funkce jej ministr uvede 1. března 2012.

 
Dosavadní ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, MUDr. Radomír Maráček, skončí ve své funkci
k 29. únoru 2012. Cílem a úkolem nově jmenovaného ředitele bude především udržet a dále rozvíjet špičkovou kvalitu zdejší zdravotní péče, udržet ekonomickou stabilitu a vyrovnané hospodaření nemocnice a vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání. „Chtěl bych popřát novému řediteli mnoho úspěchů v jeho funkci a věřím, že velkou měrou přispěje k dobrým hospodářským výsledkům nemocnice a především k jejímu dalšímu rozvoji ku prospěchu pacientů,“ uvedl ministr zdravotnictví Leoš Heger, a dodává: „Zároveň bych rád poděkoval odcházejícímu řediteli za ekonomickou stabilizaci nemocnice, kterou se mu podařilo dosáhnout.“
 
Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství a dále se ve svém studiu úzce specializoval na chirurgii. Z té získal i docenturu. Pracoval postupně jako sekundární lékař, odborný asistent, lékař a docent chirurgie. V současnosti byl náměstkem léčebné péče a zástupcem ředitele ve Fakultní nemocnici Olomouc a zástupcem přednosty
I. chirurgické kliniky pro výuku v rámci Lékařské fakulty Univerzity Palackého.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?