Novým předsedou Agentury pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví se stal Ondřej Slabý

Vytvořeno: 1. 2. 2023 Poslední aktualizace: 1. 2. 2023

 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jmenoval předsedou Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV ČR) prof. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D.

„Pan profesor je odborníkem s bohatými zkušenostmi, který v Agentuře pro zdravotnický výzkum působí již několik let. Věřím proto, že vedení AZV ČR bude v dobrých rukou,” uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. V rámci své agendy zajišťuje podklady pro poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky, na základě provedené veřejné soutěže v oblasti výzkumu a vývoje.

Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D se po celou svou kariérní dráhu zabýval aplikovaným výzkumem ve zdravotnictví se speciálním zaměřením na nádorovou genomiku, získáváním poznatků pro inovativní diagnostiku a moderní terapii. Publikoval více než 200 odborných titulů, je členem národních i nadnárodních odborných společností a přednostou Biologického ústavu Lékařské fakulty. V AZV ČR působil jako člen hodnotícího panelu Nádorové choroby, následně zaujal místo předsedy tohoto panelu, a poslední dva roky je členem předsednictva AZV.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?