Novým ministrem zdravotnictví se stal Vlastimil Válek

Vytvořeno: 17. 12. 2021 Poslední aktualizace: 17. 12. 2021

Předseda vlády Petr Fiala uvedl 17. prosince 2021 do funkce ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Profesor Válek bude také místopředsedou vlády, kterou dnes v Lánech jmenoval prezident Miloš Zeman.

Vlastimil Válek se stal ministrem zdravotnictví v nově vzniklé vládě premiéra Petra Fialy, kterou dnes na zámku v Lánech jmenoval prezident republiky Miloš Zeman. Vedení resortu profesor Válek přebral od Adama Vojtěcha jako 24. ministr zdravotnictví v historii samostatné České republiky.

Vlastimil Válek vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Následně dokončil kvalifikační atestace I. a II. stupně z radiodiagnostiky a kvalifikační atestaci z agniografie a intervenční radiologie. V roce 1993 se Vlastimil Válek stal kandidátem věd a v roce 2003 byl jmenován profesorem v oboru radiodiagnostika. Od roku 2006 užívá také titul MBA.

„Ve funkci ministra zdravotnictví se zaměřím nejen na řešení aktuálního problému v podobě epidemie onemocnění covid-19, ale také na další oblasti českého zdravotnictví. Mým cílem je, aby pacient v České republice měl stejnou péči, jako pacient např. v Německu. Důraz budu klást ale také na prevenci a preventivní programy napříč lékařskými obory, protože včasná diagnostika a prevence je klíčovým předpokladem pro úspěšné zvládnutí každé léčby“ zmiňuje své priority nově nastupující ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Řešením epidemie covid-19 se profesor Válek věnuje od samého začátku, ať už z pozice poslance, člena Výboru pro zdravotnictví PSP nebo jako předseda AntiCovid týmu.

Svou profesní kariéru Vlastimil Válek začal v radiodiagnostickém oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně. Následně působil na radiodiagnostických klinikách ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a ve Fakultní nemocnici Brno, kde později působil i jako přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny.

V rámci pedagogické činnosti Vlastimil Válek vedl Katedru radiologických asistentů NCONZO Brno a Katedru zobrazovacích metod na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Věnoval se také činnosti na pozici garanta výuky oboru radiologické fyziky FJFI ČVUT a garanta Radiologie a nukleární medicíny VUT Brno.

V posledních deseti letech se profesor Válek podílel také na strategickém vedení FN Brno, kde vykonával pozice náměstka ředitele pro společné vyšetřovací a léčebné složky
a náměstka ředitele pro informační technologie. Během své praxe stál také např. v čele České radiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Zároveň je členem několika národních i mezinárodních odborných organizací.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?