Nový zákon o léčivech zabrání zneužívání nebezpečných léků, zlepší informovanost pacientů a zamezí reexportům

Vytvořeno: 22. 8. 2012 Poslední aktualizace: 22. 8. 2012

Vláda na svém dnešním zasedání schválila nový zákon ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který bude dále kultivovat prostředí lékové politiky v České republice. Zákon řeší problémy tři hlavní problémy české lékové politiky: zabraňuje zneužívání léčiv výrobci a uživateli drog, zvyšuje informovanost pacientů o cenách a úhradách léků a snaží se také vypořádat s problémem reexportů léků do zahraničí.  

Zákon zamezuje možné zneužití léčiv výrobci drog
 
Cílem nové úpravy je zabránit zneužití léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu, které mohou sloužit jako surovina pro výrobu pervitinu. Bráníme také zneužívání léčivého přípravku Subutex (náhrada heroinu), které v současné době představuje závažný společenský problém (trestná činnost). Díky zákonu tak dojde ke zřízení registru výdejů léčivých přípravků. Ministr Leoš Heger problém okomentoval s tím, že: „Chceme proto stanovit množstevní omezení a zavést registr pohybu těchto speciálních léčiv. Lékárníci  díky tomu budou mít přístup k  informacím o jejich výdeji a poznají, kolik léčivého přípravku mohou pacientovi vydat. Výdej, který by překročil stanovené omezení, nebudou moci provést. Očekává se také debata o tom, že pohyb těchto léčiv se bude dále kontrolovat tím, že je bude moci předepsat pouze lékař s určitou odborností, kupříkladu adiktolog či psychiatr.“
 
Informování pacienta o úhradě
 
Pro větší informovanost pacientů ministerstvo nově zavádí povinnost pro vydávajícího lékárníka, aby pacientovi sdělil, zda je či není léčivý přípravek hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jaká je výše této úhrady. „Pacienti se obratem dozvědí, jaké částky pojišťovna na léky přispívá, což mohou zohlednit při výběru, který (ze zaměnitelných) léků chtějí. Domnívám se, že všude, kde dochází ke spoluúčasti pacientů, musíme být co nejvíce transparentní a poskytnout občanům maximum informací. Jsem proto přesvědčen, že jde o krok správným směrem“, poznamenal k nové úpravě náměstek ministra Petr Nosek.
  
Reexporty
 
Závažným problémem, se kterým se zdravotnictví již delší dobu potýká, je otázka tzv. reexportů. Reexporty spočívají v tom, že léky určené pro české pacienty jsou díky nízkým cenám v ČR a vyšším cenám léků v některých okolních státech předprodávány do zahraničí. České zdravotnictví se tak nachází mezi dvěma mlýnskými koly: „Tím, že se na jedné straně dlouhodobě snažíme, snižovat ceny léků na českém trhu se na druhé straně vystavujeme nebezpečí, že české léky budou reexportovány do zahraničí, protože jsou jedny z nejlevnějších v EU,“ uvedl ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Ministerstvo proto navrhuje více regulovat reexporty a tím i zabránit možným výpadkům léčiv určených pro české pacienty. Podle návrhu by dokumentace doprovázející dodávky léčivého přípravku do lékárny uváděla, zda je přípravek určen k výdeji v lékárně nebo k další distribuci. V případě, že určitý lék nakoupily jako „lékárny“, nemohly by jej dále prodat do zahraničí, ale pouze vydat pacientovi. Bohužel někteří členové vlády z obavy před omezením volného obchodu s léky navrhli pasáže o regulaci reexportů ze zákona vypustit. Ministr zdravotnictví Leoš Heger k tomu dodal: „Samozřejmě že mne mrzí, že zatím nebude vyřešen problém možného nedostatku léků pro české pacienty, přestože rozumím některým kolegům, kteří hájí zcela volný trh. I přesto se je budu snažit přesvědčit o potřebnosti regulace předprodejů léčiv. Budu s nimi o tom určitě mluvit.“
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy

Typ souboru: doc
TZ_22_8_2012.doc (149,50 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?