Nový systém očkování dětí proti pneumokokovým nákazám

Vytvořeno: 15. 3. 2010 Poslední aktualizace: 15. 3. 2010Od 1. ledna 2010 je na základě novely zákona č. 48/1997 Sb. z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování proti pneumokokovým infekcím zahájené mezi třetím a pátým měsícem věku pojištěnce. Přestože tato změna má jednoznačně pozitivní přínos pro rodiče a jejich děti a vakcín je u distributorů dostatek, někteří praktičtí lékaři odmítají vakcinaci provádět. Jejich důvody jsou přitom neopodstatněné.Bezplatné očkování dětí proti pneumokokovým nákazám se realizuje mezi třetím a pátým měsícem věku pojištěnce. Tři dávky očkovací látky jsou aplikovány do sedmého měsíce věku nebo při přeočkování dítěte ve druhém roce věku. I po 1. lednu 2010, tedy stejně jako v minulých letech, navíc probíhá očkování u dětí do pěti let věku, které mají dané zdravotní indikace. Vakcinaci provádí praktický lékař, který má k dispozici vakcínu pro pacienty přímo v ordinaci. „Tento způsob distribuce pneumokokové vakcíny, který je běžný i u jiných typů očkování, má jednoznačný přínos pro pacienty. Rodičům s dětmi odpadá cesta do lékárny a zpět k lékaři a navíc je zajištěno zachování účinnosti vakcíny díky dodržení chladového řetězce,“ říká ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.


 


Proti tomuto způsobu distribuce pneumokokové vakcíny se ale postavili někteří praktičtí lékaři. Tvrdí, že technická a administrativní náročnost plynoucí z očkování je pro ně naprosto nevýhodná a finančně je zatěžuje. V těchto dnech zaznělo například: „Nevíme, proč máme nést zodpovědnost za pacienta, zodpovědnost za zdraví dítěte nesou rodiče, lékař jim poskytuje informace a servis, lidé se musí rozhodnout sami.“ Situace je přitom poněkud jiná. Praktický lékař pro děti a dorost na očkování netratí, naopak systém je nastaven tak, že má z očkování dětí zajištěn příjem. Lékaři se nemusí obávat ani toho, že by náklady na vakcíny museli hradit ze svého. Distributorovi totiž zaplatí cca 1004,- Kč a zdravotní pojišťovny jim proplácí očkovací látku ve výši 1163,- Kč, tedy rozdíl je příjmem lékaře. Lékaři nemusí na nákup očkovacích látek investovat své peníze, protože zdravotní pojišťovna jim očkovací látky uhradí do 30 dní, přičemž distributoři požadují platbu za vakcínu od lékaře až po 80 až 90 dnech, tedy lékaři dostanou dříve zaplaceno od pojišťovny, než musí sami hradit,“ vysvětluje Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví.
Kromě marže pří výdeji očkovací látky hradí nově od 1.1.2010 zdravotní pojišťovny výkon vpichu očkovací látky proti pneumokokům ve výši 184,- Kč za jednu očkovací látku. „Příjmem lékaře je tedy jak marže z očkovací látky, tak úhrada od zdravotní pojišťovny za aplikaci očkovací látky,“ doplňuje Marek Šnajdr. „Prosazený systém je nejen výrazně přínosnější pro pacienta, ale rovněž se díky němu podařilo snížit ceny výrobců o více než 30 %, což představuje úsporu v systému veřejného zdravotního pojištění téměř 130 miliónů Kč “,  říká Marek Šnajdr.


 


Pneumokoková onemocnění představují celosvětový problém. Odhaduje se, že na onemocnění způsobená bakterií S. pneumoniae zemře ve světě každý rok jeden milion dětí ve věku do 5 let, a to především v rozvojových zemích. V České republice invazivní pneumokoková onemocnění postihují nejčastěji kojence a děti do věku pěti let. Ze statistik Národní referenční laboratoře a EPIDAT vyplývá, že v letech 2000 až 2006 se objevilo u dětí do jednoho roku přibližně
16 případů na 100 tisíc obyvatel a u dětí ve věku od 1 roku do čtyř let více než osm případů na 100 tisíc obyvatel.


 


V přílohách níže najdete originální verzi této tiskové zprávy, prezentaci z tiskové konference a videozáznam.


   


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz


 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?