Nový ředitel Fakultní nemocnice Plzeň se ujme funkce 20. srpna

Vytvořeno: 11. 8. 2014 Poslední aktualizace: 11. 8. 2014

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček rozhodl o jmenování MUDr. Václava Šimánka, Ph.D. ředitelem Fakultní nemocnice Plzeň, a to ke dni 20. 8. 2014. Ministr zdravotnictví postupoval dle doporučení výběrové komise ze dne 25. 7. 2014. V komisi zasedalo 24 zástupců z řad profesních komor, odborných společností, odborových organizací, kraje a ministerstva. Do výběrového řízení se přihlásili 2 kandidáti, přičemž jeden z nich nesplňoval kritérium požadované úrovně vysokoškolského vzdělání. Komise proto hodnotila jediného účastníka.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?