Nový ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček byl uveden do funkce

Vytvořeno: 30. 1. 2014 Poslední aktualizace: 30. 1. 2014

Dnes (30. ledna 2014) uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka do funkce ministra zdravotnictví dosavadního ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluka Němečka (ČSSD). V čele resortu nahradí ministra úřednické vlády Martina Holcáta.

Nový ministr zdravotnictví indikoval při převzetí úřadu hlavní priority pro nadcházející období. „Klíčovým úkolem bude v nejbližší době připravit legislativu pro kompenzaci dvoumiliardového výpadku v příjmech nemocnic valorizací plateb za státní pojištěnce. Chci do zdravotnictví vrátit stabilitu a udělat systém poskytování zdravotní péče předvídatelným,“ uvedl Svatopluk Němeček.

Dalšími prioritami ministra zdravotnictví Svatopluka Německa jsou:

•           stabilizace financování zdravotnictví,

•           zvýšení a pravidelné valorizování platby za státní pojištěnce,

•           příprava zrušení všech zdravotních poplatků s výjimkou 90 korunového poplatku za pohotovostní

             péči k 1. 1. 2015,

•           změny v systému DRG a činnosti Národního referenčního centra,

•           zákon o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních,

•           stabilizace lázeňské péče,

•           nastartování systému využití informací o kvalitě onkologických, traumatologických a dalších center,

•           posílení preventivních programů.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

Příloha č. 1 – Profesní životopis ministra zdravotnictví

 

 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

 

Věk:                            41

Rodinný stav:           ženatý

 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • 2003 – 2005              studium managementu – programu MBA se zaměřením na zdravotnictví
                                   (BIBS Brno, The Nottingham Trent University)
 • 1999                          získání atestace 1. stupně z vnitřního lékařství v rámci postgraduálního vzdělávání
 • 1990 – 1996              studium všeobecného lékařství LF UP Olomouc (státní zkouška)

 

Zaměstnání před nástupem do funkce:

 • 2005 – 2014               ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

 

Profesní zkušenosti:

 • 2002 – 2007/2005      Bohumínská městská nemocnice, a.s. Bohumín – ředitel
 • 2000 – 2002               Okresní úřad Karviná – zdravotní rada
 • 1996 – 1999               Nemocnice Bohumín – lékař interního oddělení

 

Další funkce:

 • 1994 – 2000                člen zastupitelstva i rady města Bohumína
 • 2002 – 2010                člen zastupitelstva i rady města Bohumína
 • 2010 – 2014                člen zastupitelstva města Bohumína
 • 2012 – 2014                člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje, předseda výboru zdravotního

 

Jazyk:                        anglický jazyk, polský jazyk

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?