Nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík představil své priority

Vytvořeno: 30. 11. 2016 Poslední aktualizace: 30. 11. 2016

Dnes (30. listopadu 2016) uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka do funkce ministra zdravotnictví dosavadního ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka (ČSSD). V čele resortu nahradí stranického kolegu Svatopluka Němečka.
 

Prioritními úkoly, které si nastupující ministr vytkl k řešení do voleb v příštím roce, jsou následující:

  • řešení akutního nedostatku sester v lůžkové péči
  • hladké fungování Letecké záchranné služby ve všech krajích od počátku roku 2017
  • řešení komplikované situace ve VoZP
  • práce na legislativě – prosazení zákona o vzdělávání lékařů (č. 95), zákona o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (č. 96), dotažení tzv. protikuřáckého zákona, příprava pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce, příprava zákona o dlouhodobé a paliativní péči včetně péče hospicové
  • oddělení systému financování zdravotní péče od tlaků různých lobbistických skupin

 

 

„Chci z tohoto ministerstva udělat ministerstvo pacientů, proto jeden z mých náměstků bude mít přímo za úkol starat se o záležitosti pacientů a pacientských organizací, o zajištění a legislativní zakotvení práv pacientů do celého systému,“ uvedl na tiskovém brífinku nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a dodal: „V neposlední řadě si kladu za cíl odpapírování zdravotnictví. Vyléčený pacient musí být prostě důležitější než vyléčený papír.“
 

Příloha  – Profesní životopis ministra zdravotnictví 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?