Novinky v oblasti cenové regulace léčiv pro rok 2019

Vytvořeno: 21. 12. 2018 Poslední aktualizace: 21. 12. 2018

Po šesti letech dochází ke změnám cenové regulace léčiv, která jsou částečně či plně hrazena zdravotními pojišťovnami z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví totiž přichází s novým cenovým předpisem a cenovým rozhodnutím.

Dne 1. 1. 2019 vstoupí v účinnost nový cenový předpis Ministerstva zdravotnictví o regulaci cen léčivých přípravků, který nahrazuje dřívější cenový předpis, jenž platil od začátku roku 2013. Zároveň vstoupí v účinnost též nové cenové rozhodnutí stanovující seznam skupin léčivých přípravků, které nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny. I toto cenové rozhodnutí se vydává po 6 letech. Cenový předpis i cenové rozhodnutí jsou již zveřejněny na webu Ministerstva zdravotnictví ČR zde.

Již 11 let je úlohou cenových předpisů Ministerstva zdravotnictví stanovovat pravidla regulace cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Důvodem regulace jejich ceny je právě jejich plné nebo částečné financování z veřejných prostředků. Výše cen hrazených léčivých přípravků nelze ponechat na samoregulačních tržních mechanismech, jako je tomu u běžného zboží, jelikož je u nich třeba naplňovat veřejný zájem na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví, jeho stability a udržitelnosti v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění.

Úlohou cenového rozhodnutí je v části provádět cenový předpis, a to prostřednictvím vymezení skupin hrazených léčivých přípravků, jejichž maximální cena, za kterou je možno je uvádět na trh (tzv. cena původce), není úředně stanovena ve správním řízení formou maximální ceny výrobce, nýbrž je původcem léčiva pouze předem nahlášena v rámci věcného usměrňování ceny.

Hlavním důvodem změny cenového předpisu je implementace výstupů z dohodovacího řízení o úhradách péče mezi zdravotními pojišťovnami a lékárníky. Součástí dohody bylo navýšení odměny (taxy laborum) lékárny za přípravu individuálně připravovaných léčiv, například mastí, kapslí nebo čípků. A dále snížení sazby maximální obchodní přirážky u nejdražších kategorií léčiv (s cenou původce nad 5.000 Kč) o 2 %. To způsobí snížení maximální konečné ceny těchto léčiv až o stovky korun, čímž ušetří pacienti i zdravotní pojišťovny.

Zároveň příští rok začne platit regulace maximální cenou pro řadu skupin léčivých přípravků obsahujících přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění (pacient tedy na ně nedoplácí). Z analýz totiž vyplynulo, že jejich deregulované ceny jsou v některých případech zbytečně vysoké, neboť z důvodu povinně stanovené plné úhrady nebyli výrobci motivováni jejich ceny snížit. Měli záruku, že i vysoké, deregulované ceny budou plně uhrazeny ze zdravotního pojištění. Zregulování cen těchto skupin léčiv tak může přinést úsporu finančních prostředků zdravotních pojišťoven.

Léčivým přípravkům, které nově patří do skupin léčiv, které musí mít stanovenou maximální cenu výrobce, bude muset Státní ústav pro kontrolu léčiv v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku stanovit maximální cenu podle postupů uvedených v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Poté bude možné odhadnout, v jakém objemu je možné očekávat úspory.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?