Novela zákona o zdravotním pojištění úspěšně prošla vládou

Vytvořeno: 27. 11. 2008 Poslední aktualizace: 27. 11. 2008

Vláda České republiky na svém mimořádném zasedání dne 27. listopadu 2008 schválila návrh novely zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, což umožňuje postoupit celý balík reformních zákonů Poslanecké sněmovně.

 

Vláda tak posvětila návrh, který nejenže neomezuje dosavadní rozsah hrazené péče, ale naopak nově  garantuje občanům jistotu, že se vždycky dostanou k moderní, kvalitní zdravotní péči. Napříště tedy nebude možné, aby byl pacient odmítnut zdravotnickým zařízením jenom proto, že není dosud nikde jeho nárok přesně definován.

 

 Novela  zákona přináší veřejnosti dlouho očekávané pozitivní změny:

–   maximální čekací doby plánovaných zákroků, kdy zákon bude garantovat všem stejný přístup a tedy nebude možné, aby „bohatí předběhli chudé“

–   nové očkování proti pneumokoku

–   lepší ohodnocení zdravotních sester

–   možnost legálně si připlatit například za komfortnější ubytování, výběr operatéra, zkrácení garantované čekací doby, odlišný materiál (například kloubní náhradu či kontaktní čočku).

 

Ministerstvo zdravotnictví vyhovělo všem požadavkům koaličních partnerů, pokud byly konkretizovány a bylo možné je formulovat do textu zákona. Dále uvádíme text § č. 18 ve znění, na kterém se shodla s konečnou platností vláda (v textu je také patrno, k jakým změnám došlo oproti textu, který byl předkládán vládě při jednání 19. listopadu).

                                                                      

 

 

                                                                              Mgr. Tomáš Cikrt

                                                             ředitel odboru komunikace s veřejností

                                                                                  a mluvčí MZ

!  Celá tisková zpráva – viz příloha „TZ_novela_prosla_vladou“ !

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?