Novela zákona o pojištění jde do připomínkového řízení

Vytvořeno: 2. 9. 2008 Poslední aktualizace: 2. 9. 2008

Ministerstvo zdravotnictví  poslalo 2. září do připomínkového řízení novelu zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o menší novelu, kterou bylo nutné připravit proto, aby oblast veřejného zdravotního pojištění byla dána do  souladu s terminologií a klasifikací  tří nových zákonů:
o zdravotních službách,
– o specifických zdravotních službách a
– o zdravotnické záchranné službě.
 
Návrhy těchto tří zákonů už prošly rozsáhlým připomínkovým řízením a budou spolu s novelou zákona č. 48 odevzdány k posouzení Legislativní radě vlády zhruba v polovině září. Po projednání ve vládě by posléze byly všechny zákony podstoupeny parlamentu. Ministerstvo zdravotnictví usiluje o to, aby v případě schválení vešly v účinnost  již 1. ledna 2009.
 
Hlavní změna, kterou přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, se týká vymezení hrazené péče. Dnes je totiž k dispozici jenom nedokonalý seznam hrazených služeb s celou řadou chyb a zejména vadným koncepčním pojetím.  Novela používá opačný přístup – říká, že obecně jsou hrazeny všechny zdravotní služby s výjimkami a za podmínek určených zákonem. Tato nová právně daleko přesnější definice poskytuje větší jistoty pojištěncům – například pokud se objeví nové zdravotní služby, jsou při splnění podmínek jejich bezpečnosti, účinnosti a nákladové efektivity zahrnuty do úhrad. Zásadní je, že přes tuto formální legislativní změnu se obsahově nic nemění. Rozsah hrazené péče tedy zůstává beze změn. Výjimku tvoří pouze ukončení hrazení závodní preventivní péče a dílčí změna v očkování.
 
Nová definice rozsahu hrazené péče ale umožňuje legalizaci placení nadstandardu. Jinými slovy, díky tomu, že zákon o zdravotních službách umožnil poprvé v českém zdravotnictví popsat služby, které poskytuje, může na něj navázat pojišťovenský zákon a říci, jak je to s jejich hrazením. Lidé by už napříště nemuseli potupně obcházet zákony, dávat podivné sponzorské dary, či přímo rovnou  uplácet. Budou si moci legálně zaplatit rozdíl mezi cenou hrazeného standardu a nehrazeného nadstandardu. Pojištěnci jsou současně chráněni před zneužíváním nadstandardu ze strany poskytovatelů – ti musí vždy nabídnout variantu péče plně hrazenou a  u péče s doplatkem pak musí předem zveřejnit ceník. Celá změna povede mimo jiné i ke zvýšení legálních příjmů poskytovatelů ze soukromých peněz při zachování velmi široké  solidarity, na které je založen náš systém veřejného zdravotního pojištění.
 
Mimo terminologické změny novela odráží  nové zákony o vzdělávání (umožnění samostatné práce jiných plně kvalifikovaných zdravotníků než jsou lékaři) a obsahuje úpravy zákonů přijatých v minulém roce – koaliční dohodu stran poplatků a snížení administrativní zátěže při platbě pojistného a v oblasti stanovení cen a úhrad léčiv.
 
Další výhody novely:
–          novela také navazuje na zákon o zdravotnické záchranné službě a zajišťuje její financování prostřednictvím nových peněz ze zdravotního  pojištění
–          rozšiřuje hrazení chřipkové vakcíny na klienty všech ústavů (dnes byli někteří vynecháni)
–          umožňuje překládat potřebné pacienty do lázní přímo z nemocnice – nevyžaduje souhlas revizního lékaře = lepší návaznost a plynulost péče
–          zlepšuje spolupráci mezi pojišťovnami a zařízeními poskytujícími následnou lůžkovou péči (OLÚ, LDN) formou pravidelných porad nad dalším léčebným postupem – omezí zpětné revize a dohady = jistější prostředí pro poskytovatele i pojišťovny.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?