Nově jmenovaná Pacientská rada poprvé zasedla

Vytvořeno: 19. 10. 2017 Poslední aktualizace: 19. 10. 2017

Pacientská rada, kterou ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík jmenoval k 6. říjnu letošního roku, se včera (18. 10. 2017) sešla na svém prvním ustavujícím zasedání. Tento stálý poradní orgán zde bude zprostředkovávat podněty pacientů a jejich pohled na navrhovaná opatření. Jde o dosažení jednoho z cílů aktivit podpory zapojení pacientů do rozhodování, kterým se dlouhodobě věnuje náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová. Na Ministerstvu zdravotnictví jsou tak jejím prostřednictvím poprvé v historii oficiálně zastoupeni lidé, v jejichž zájmu úřad pracuje – pacienti.
 

Pacientská rada byla ustanovena Příkazem ministra (č. 15/2017) a její členové jsou jmenováni z řad zástupců, které navrhovali sami pacienti prostřednictvím pacientských organizací. 24 členů rady, vybraných podle přísných kritérií s důrazem na reprezentativnost a co nejvyrovnanější zastoupení pacientů s různými diagnózami, se bude setkávat minimálně 4x do roka. Jejich úkolem bude zprostředkovávat hlas pacientů na ministerstvu zdravotnictví – přinášet podněty a vyjadřovat se k připravovaným opatřením.

Již na prvním zasedání Pacientská rada využila svého práva zapojit se do vnitřního připomínkového řízení a přijala usnesení, jehož obsahem jsou připomínky k novele vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení zákona o všeobecném zdravotním pojištění. Členové také diskutovali své priority z hlediska potřeb pacientů. Plán činnosti rada schválí a předsednictvo zvolí na svém příštím zasedání.

Zřízením pacientské rady se naplňuje záměr ministra Ludvíka přiblížit ministerstvo zdravotnictví pacientům, jak předeslal při svém nástupu do funkce. 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor komunikace s veřejností 
tel.: 224 972 166, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?