Nová regulace poukazových zdravotnických prostředků ušetří pojištěncům stamiliony

Vytvořeno: 6. 6. 2018 Poslední aktualizace: 6. 6. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Vláda dnes schválila návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Nová úprava zajistí širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků a zároveň minimalizuje ekonomické dopady do systému veřejného zdravotního pojištění. „Je to jedna z klíčových změn tohoto zákona ve prospěch pacientů za několik mnoho let. Cílem nové úpravy je zakotvení konkrétního nároku pacienta přímo v zákoně a dosažení nezbytné transparentnosti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Novela přináší celou řadu pozitivních změn pro pacienty. Zpřesněním právní úpravy bude především umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci. Odhadujeme, že tím klesne úhrnná spoluúčast na straně pojištěnců až o několik stovek milionů korun,“ řekl dále ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tato částka bude nově součástí výdajů veřejného zdravotního pojištění, nicméně s ohledem na členění úhradových skupin a nastavení limitu úhrady dojde k úsporám systému v přibližně shodné výši. Prostřednictvím dohody o nejvyšší ceně a cenové soutěži bude možné u v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků snížit výši úhrady ještě pod zákonem stanovený limit.

Klíčovou přílohou novely je nový a aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady, tzv. kategorizační strom. „Významnou změnou je, že nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako je tomu dnes. Pacienti se tak ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou mnohem rychleji,“ vysvětlil ministr Vojtěch. Novela umožní pružné reakce na vstup nových produktů na trh a změny cenové hladiny na trhu tak, aby nedocházelo k navýšení nákladů pacienta ani systému zdravotního pojištění. Samotné zařazování zdravotnických prostředků do úhradových skupin bude administrativně velmi nenáročné, protože bude probíhat pouhým ohlášením do příslušné úhradové skupiny, a to bez správního řízení. Správní řízení by Státní ústav pro kontrolu léčiv zahájil až tehdy, pokud by bylo zařazení zdravotnického prostředku zpochybněno. Pro první zařazení všech dnes hrazených produktů je stanoveno přechodné období, které bude trvat cca 3/4 roku. Za účelem pravidelné každoroční aktualizace kategorizačního stromu bude příkazem ministra zakotvena trvalá agenda Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Novela vznikla za nadstandardní spolupráce se všemi dotčenými subjekty – Státním ústavem pro kontrolu léčiv, zdravotními pojišťovnami, odbornými společnostmi, profesními komorami, průmyslovými asociacemi. Do celého rozhodovacího procesu byly velmi intenzivně zapojeny také pacientské organizace.

Ministerstvo zdravotnictví novou právní úpravou reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, který v červnu 2017 zrušil dosavadní systém úhrad na základě návrhu skupiny senátorů, kteří měli výhrady ke stanovování úhrad zdravotnických prostředků. Podle nich pojišťovnám umožňoval, aby si fakticky samy určovaly, jestli a v jaké výši pomůcku uhradí. Podle soudu to bylo v rozporu s právem na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění. Zákonodárcům dal čas na přípravu novely do 1. 1. 2019. „Dosavadní pravidla nebyla zcela transparentní a existoval zde prokorupční potenciál. V nové právní úpravě naplňujeme požadavek Ústavního soudu, aby na péči dosáhl každý pacient bez ohledu na svůj sociální status, a stanovujeme jasná transparentní pravidla. Díky tomu, že jsme je připravili v rekordním čase, věřím, že se nám podaří předejít velkému chaosu a miliardovým ztrátám, ke kterým by v opačném případě v systému veřejného zdravotního pojištění od nového roku došlo, protože předchozí vedení ministerstva přípravy naprosto podcenilo. Nyní je to v rukou parlamentu a já jsem přesvědčen, že zákonodárci neohrozí pacienty ani systém a novelu do konce roku schválí,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?