Nóta ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo k novelizaci Zákona pro osoby postižené preparátem Contergan

Vytvořeno: 13. 10. 2009 Poslední aktualizace: 13. 10. 2009

Velvyslanectví ČR v Berlíně a ostatní diplomatické mise akreditované ve Spolkové republice Německo obdržely cirkulární nótu Ministerstva zahraničních věcí SRN, jež upozorňuje na novelizaci spolkového „Zákona o nadaci pro osoby postižené preparátem Contergan“ (dále jen Zákon) ke dni 30. června 2009. Novelizace Zákona otevírá cestu pro možnost finančního plnění případným postiženým se státní příslušností ČR.

Bližší informace k novelizaci Zákona přináší komentář Spolkového ministerstva rodiny, seniorů, žen a mládeže, jehož překlad níže přikládáme.

Spolkové ministerstvo rodiny, seniorů, žen a mládeže informuje:

Dnem  30. června 2009 vstoupila v platnost druhá novelizace Zákona o nadaci pro osoby postižené Conterganem (Spolková sbírka zákonů, část I, číslo 35, vydáno: 29. června 2009, strana 1505 – 1572, k dispozici na www.bundesgesetzblatt.de).

 

Pozadí:

 
Firma Chemie Grünenthal GmbH ze Stolbergu uvedla dne 1. října 1957 na trh hypnotikum a sedativum obsahující thalidomid „Contergan“, který je považován za příčinu nejtěžších tělesných vývojových anomálií dětí, jejichž matky Contergan užívaly během těhotenství. Bylo postiženo přibližně 10.000 dětí v tuzemsku a v zahraničí  – polovina zemřela krátce po narození.

Zřízením nadace „Podpůrný fond pro postižené děti“ upravila Spolková vláda v prosinci 1971 nárok na finanční pomoc postiženým. Podle tohoto zákona museli poškození, resp. jejich rodiče, do 31. 12. 1983 (v nových spolkových zemích do 31. 12. 1993) podat žádost na plnění. Později předložené žádosti nebyly s ohledem na tzv. promlčecí lhůtu zpracovány.

 
Novelizací Zákona o nadaci pro osoby postižené preparátem Contergan Spolková vláda mezi jiným tuto promlčecí lhůtu zrušila. Tím osoby postižené Conterganem, kterých se týkala promlčecí lhůta Zákona, získají od července 2009 možnost domáhat se v budoucnosti plnění podle Zákona.

 
Osoby s postižením, které mohou dokázat, že jejich matky během těhotenství užívaly firmou Grünenthal uvedený na trh přípravek obsahující thalidomid „Contergan“ a mají proto typické tělesné postižení, ale plnění doposud nedostávají, měly by se spojit s nadací a nezbytnou žádost podat.

 
Další informace jsou k dispozici na www. conterganstiftung.de

 

Adresa Nadace:

 
Conterganstiftung für behinderte Menschen

Stiftung des öffentlichen Rechts

Ludiwg-Erhard-Platz 1

53 179 Bonn

Telefon +49 228 831 – 76 79 nebo – 76 04 nebo

telefon  +49 693 660 – 73 19

telefax: +49 228 831 – 71 61

 

 

 

 

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?