Nominujte svoji obec, město či organizaci!

Vytvořeno: 18. 7. 2008 Poslední aktualizace: 18. 7. 2008

Až do konce prázdnin – přesněji do 30. srpna 2008 – zasílejte Ministerstvu zdravotnictví ČR své návrhy na letošní udělení ceny Makropulos  jakékoli české obci či městu, nebo také nestatní neziskové organizaci. Cena není určena pro fyzické osoby. Jejím posláním je stimulovat rozvoj nových zdravotně sociálních služeb určených seniorům a současně pomáhat  touto cestou měnit i stereotypy v přístupu ke stáří.


Jaké jsou podmínky návrhů na udělení ceny Makropulos za rok 2008?


Mohou je dle nařízení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 924 podávat fyzické a  právnické osoby. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně. Pokud je navrhovatelem fyzická osoba, musí návrh obsahovat jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu navrhovatele. Pokud je navrhovatelem  právnická osoba, musí návrh obsahovat její název a sídlo. Dále musí návrh obsahovat název právnické osoby, která realizuje projekt navržený k udělení ceny, adresu místa, kde je projekt uskutečňován a  zdůvodnění návrhu


Proč se cena uděluje?


V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména lidí, kteří se  díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku, než  bylo možné v minulosti. Cena Makropulos je proto udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů  v České republice. Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci.


Proč právě „Makropulos“?


Toto vysoké ocenění je nazváno podle divadelní hry Karla Čapka „Věc Makropulos“, která se zabývá odvěkou lidskou touhou po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.


Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek letos udělí cenu Makropulos u příležitosti Mezinárodního dne seniorů.


Návrhy zasílejte nejpozději do 30. srpna 2008 Odboru zdravotně sociálních služeb, na adresu Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2.


Cena Makropulos
Cena Makropulos


Jste spokojeni s obsahem této stránky?