Nikoliv „kuchařka pro pacienty“, ale doporučené postupy ke sjednocení péče určené pro poskytovatele a pojišťovny

Vytvořeno: 24. 10. 2018 Poslední aktualizace: 24. 10. 2018

Ministerstvo uvádí na pravou míru informace o Klinických doporučených postupech, které řada médií nepřesně prezentovala jako „kuchařku pro pacienty“. Doporučené postupy však slouží zejména ke sjednocení postupů péče a primárně jsou určeny pro poskytovatele a pojišťovny.

Projekt Klinických doporučených postupů (KDP) má za cíl vytvořit odborný základ pro tvorbu moderních diagnostických a léčebných postupů v ČR za účelem zvýšení dostupnosti, kvality a efektivity zdravotních služeb a je primárně mířen na odbornou veřejnost. Implementace KDP je běžnou součástí sjednocení a rozvoje medicíny ve všech vyspělých státech, kontrola dodržování KDP je následně základem systému hodnocení kvality. KDP je nástrojem pro snižování rozdílů v přístupu pacientů z různých skupin (geografických, demografických, konkrétních plátců zdravotní péče, apod.) ke zdravotní péči. Ustanovení a dodržování KDP lze rovněž vnímat jako garanci jednotné úrovně a kvality poskytovaných zdravotních služeb.  
Další součástí KDP je ve srozumitelné podobě vysvětlení celého diagnosticko-léčebného postupu pacientovi, nikoli tedy pouhé sdělení o tom, jak bude diagnostika a léčba probíhat, ale také proč právě daným zvoleným způsobem, což přispěje k lepší spolupráci pacienta a lékaře.
Klinické doporučené postupy tak nejsou návodem či „kuchařkou“ pro pacienty, aby mohli vstupovat do kontroly léčebných postupů lékařů, jak v posledních dnech mylně informovala řada médií.

Podrobnější informace o projektu lze zjistit na webové adrese: kdp.uzis.cz a v tomto videu
 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?